Putna Colloquia

29th Edition


August 30 – September 3, 2023, Putna Monastery

Wednesday, August 30

16:00
Slujba de Te Deum

16:45
Deschiderea lucrărilor

Alexander G. Gertsen, V. L. Ruev, Armamentul otomanilor: de la Constantinopol la Mangup. La 470 de ani de la căderea Bizanțului

Prezentarea expoziției dedicate Școlii muzicale de la Putna

18:30
Vizionarea în premieră a filmului „Cuviosul Eustatie Protopsaltul și Școala muzicală de la Putna”, realizat de Trinitas TV

Thursday, August 31

9:00 – 13:15
1st Section
Andrei Mirea, Noi informații despre solia lui Ștefan cel Mare în Caffa (decembrie 1459–ianuarie 1460)
Liviu Pilat, Conflict și diplomație în relațiile moldo-ungare (1470–1475)
Nagy Pienaru, Moștenirea lui Ștefan cel Mare. Relațiile Moldovei cu Imperiul Otoman (1503–1511)
Andrei Mirea, Ispravnicii de pisanii. Cazul lui Cârje de la Războieni (1496)
Lucian-Valeriu Lefter, Pomelnicul Mănăstirii Bistrița. Considerații trecute și actuale
Arcadie Bodale, Despre Marușca, mama lui Alexandru, din pomelnicul Mănăstirii Bistrița. O problemă controversată din viața lui Ștefan cel Mare

2nd Section
Elena Chircev, Tezaurul muzical putnean în preocupările cercetătorilor români
Pr. Ionuț-Gabriel Nastasă, Cercetători devotați ai Școlii muzicale putnene: Traian și Gabriela Ocneanu
Arhim. Clement Haralam, Zamfira Dănilă, Evocări
Monah Teoctist Munteanu, Realizarea unei replici după un manuscris de secol XVI – o perspectivă inginerească
Maria Alexandru, Cuviosul Eustatie Protopsaltul și Sf. Ioan Cucuzel
Evghenia Ignatenko, The Pripeale of the Monk Filotei in the Ukrainian and Belarusian Church Chant Tradition
Arhid. Avraam Bugu, Antologhioanele lui Pafnutie Protopsaltul și Teodosie Zotika
Arhid. Serafim Grigorescu, Catavasiile Floriilor sau Canonul Stâlpărilor, compoziție reprezentativă în procesul de „românire a cântărilor”

 

16:00 – 19:35

Pr. Dumitru Tincu, Icoana hramului din pictura murală a bisericii Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Hârlău și datarea picturii interioare. O interpretare
Protos. Timotei Tiron, Note despre un fragment de broderie din patrimoniul Mănăstirii Putna
Emanuela Cernea, Simptome ale alterității în broderia de tradiție bizantină din România: epitafele rusești de la Mănăstirea Dragomirna, Bistrița vâlceană și Bran
Cristina Cojocaru, Iconostasul bisericii mari a Mănăstirii Dragomirna și modelul său putnean
Iuliana Dumitrașcu, Considerații asupra unei serii de chivote moldovenești cu formă microarhitecturală goticizată

Friday, September 1

9:30 – 13:05
Ovidiu Cristea, Pentru o istorie simbolică a ctitoriilor ștefaniene
Ștefan S. Gorovei, Voroneț. Întrebări și răspunsuri
Iosif Camară, Un martor al începuturilor scrisului în limba română: Psaltirea slavo-română de la Voroneț
Maria Magdalena Székely, Vornicul Gligorcea Crăciun și mormântul său de la Voroneț
Ioan-Augustin Guriță, Contribuții la istoria Mănăstirii Voroneț în veacul al XVIII-lea

16:00 – 20:15
Mihai-Bogdan Atanasiu, Ctitori ai Voronețului din veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea
Marius Chelcu, Moșiile și arhiva Mănăstirii Voroneț: reconstituire după un inventar de la începutul secolului al XIX-lea
Olimpia Mitric, Patrimoniul bisericii din Voroneț în documente de arhivă (1811-1893)
Monahia Elena Simionovici, Însemnări spre neuitare
Anca Filip, Cercetările arheologice de la Voroneț, desfășurate în perioada 1962–1971, documentate în arhiva istorică a Institutului Național al Patrimoniului
Stavrofora Gabriela Platon, Stavrofora Irina Pântescu – întâia stareță a Mănăstirii Voroneț

Saturday, September 2

9:00 – 13:15
1st Section
Elisabeta Negrău, Hagiografie și identitate. Sfinții daci și traci în menologurile medievale din Balcani și Țările Române
Elena Firea, Sfinții de lângă prag. Iconografia intrării în biserica Sf. Gheorghe de la Voroneț
Andrei Dumitrescu, „Ce cântare vrednică îți va aduce neputința noastră ?”. Arhangheli și sfinți melozi în iconografia nartexului de la Voroneț
Vlad Bedros, De la absida Voronețului la nartexul Bălineștilor: sfinții anarghiri în pictura murală din Moldova la sfârșitul secolului XV
Emil Dragnev, Sursele textuale ale Ciclurilor Vieții Sfântului Gheorghe în picturile murale de la Voroneț și Arbore
Andrei Buzatu, Nicolae Buzgar, Andrei Ionuț Apopei, Vasile Cotiugă, Provocarea laserului: cercetarea picturii murale de la Voroneț prin spectroscopia Raman

2nd Section
Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu, Sfânta Mănăstire Putna în arhiva patrimoniului românesc. O evaluare
Liviu Papuc, Iraclie Porumbescu și mirajul Mănăstirii Putna
Augustin Mureșan, Steagul femeilor române moldovene din Iași și Serbarea de la Putna, din anul 1871
Monah Alexie Cojocaru, Prima Condică de oaspeți a Mănăstirii Putna, 1876-1895
Mircea-Cristian Ghenghea, Ștefan cel Mare și serbările din anul 1904. Ecouri în presa maghiară a vremii
Alis Niculică, Marea Serbare Uitată de la Putna – 2/15 iulie 1919

13:15
Slujba parastasului pentru istoricii: Dumitru Nastase, Șerban Papacostea, Constantin Rezachevici, Victoria Parascheva Batariuc, pr. Constantin Cojocaru

16:00 – 20:15
1st Section
Alexandru Pascal, Despre moștenirea manuscrisă a cărturarului Gavriil Uric de la Mănăstirea Neamț
Arhid. Avraam Bugu, O însemnare a ieromonahului Ghervasie de la Putna pe un Irmologhion cu cântări „bulgărești” de la Schitul Mare – Maniava
Ovidiu-Victor Olar, „Dumnedzăiasca liturghie” a Mitropolitului Dosoftei – o copie manuscrisă inedită
Ioan-Augustin Guriță, Slujba „Prohodului Maicii Domnului”. Despre o conexiune putneană și prima traducere din Moldova
Arhim. Policarp Chițulescu, Cărți și ctitori din epoca lui Antioh vodă Cantemir
Ioana Feodorov, Locul traducerii arabe a Divanului lui Dimitrie Cantemir în programul editorial al patriarhului Antiohiei Atanasie Dabbas

2nd Section
Sergiu Iosipescu, Raluca Iosipescu, Monumentum Princeps și Ștefan cel Mare
Ștefan Andreescu, Aron vodă Tiranul la Mănăstirea Putna
Mihai Gicoveanu, Egumeni ai Mănăstirii Solca (secolele XVII–XVIII)
Protos. Iustin Taban, Îmbrăcarea schimei mari de mitropolitul Iacob Putneanul în 1778. O perspectivă canonică asupra statutului arhiereilor schimnici în Biserică
Marian Olaru, Contribuții la cunoașterea ordinii ritualice din Bucovina. Al treilea pelerinaj la moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava
Protos. Dosoftei Dijmărescu, Mănăstirea Putna în perioada starețului Paisie Prelipcean (1941–1947). Documente din arhiva mănăstirii

20:15
Închiderea lucrărilor

Sunday, September 3
Excursie de studii