Putna Colloquia

14th EditionSeptember 4–7, 2013, Putna Monastery, Moldovița Monastery


Wednesday, September 4, 2013, Putna Monastery

Te Deum service presided by His Eminence Pimen, Archbishop of Suceava and Rădăuți
Opening session

 


Elka Bakalova

Pillar of Fire as Sign of Theophany: Word and Image (Some Examples from Postbyzantine Art)


Margarita Kuiumdjieva

In the Shadow of Your Wings: An Unusual Image of St Paraskeva


Radu G. Păun, Ivan Biliarsky

Textul Sinodiconului Ortodoxiei din Triodul tipărit la Buzău în 1700. Considerații preliminare


Thursday, September 5, 2013, Moldovița Monastery

Andrei Pippidi

Un frère inconnu du prince Pierre Rareș


Teodora Artimon

Persuasiuni medievale: Petru Rareș și retorica sa vizuală


Elena Firea

Ioan cel Nou – un sfânt militar? Reprezentări ale Sfântului Ioan cel Nou în arta epocii lui Petru RareșIoan-Augustin Guriță

A Rediscovered Votive Painting


Florin Marinescu, Nikolaos Mertzimekis

Zographou Monastery from Mount Athos and Petru Rareș. An Inscription about the Acquisition of a Watermill in 1533


Ștefan Andreescu

Prince Vlad Vintilă and Humor MonasteryOlimpia Mitric

A Manuscript from the Time of Iliaș Rareș, in the Silesian Library from Katowice (Poland)


Petronel Zahariuc

Contribuții privitoare la istoria Mănăstirii Probota


Bogdan-Petru Maleon

The Assets of Probota Monastery until Petru Rareș. Economical Value and Symbolic SignificanceFriday, September 6, 2013, Putna Monastery

Ovidiu Cristea

News, Politics and War during the Reign of Stephen the Great


Alessandro Flavio Dumitrașcu

Salutatio: A Possible Inheritance from the Byzantine Law during the Reign of Stephen the Great


Alexandru Pînzar

“El Capitano Generale del Re dʼUngheria et del Valacho chiamato Stefano Vajovoda”. Status and Prestige Reflected in the Diplomatic Language of the Reign of Stephen the Great


Liviu Pilat

Some Remarks on the Moldavian-Polish Truce from 1497


Marius Diaconescu

Poziția voievodului Transilvaniei față de stăpânirile domnilor Moldovei și Țării Românești în Ungaria în 1499


Andrei Pippidi

Achmed pacha, fils d’Étienne le Grand?Radu G. Păun

The Commemoration of Stephen the Great (and His Successors) at the Hilandar Monastery on Mount Athos. A Necessary Emendation and Some Working Hypothesis


Ovidiu Cristea

The Spear’s Voice: A Gesture of Power of Bogdan III of Moldavia during the Siege of Lvov (1509)


Sergiu Iosipescu

Bessarabia from Stephen the Great to Petru Rareș


Ovidiu Olar

“A Time to Talk”. Dositheus of Jerusalem and the Synod from Iași (1642)


Protosinghel Dosoftei Dijmărescu

Sfinții Moldovei până la sfârșitul secolului al XVII-lea


Saturday, September 7, 2013, Putna Monastery

Maria Magdalena Székely

La reconstruction du Monastère de Poutna – «projet national» ou geste du pouvoir?


Ioan-Augustin Guriță

An Unknown Version of the Poricologos in a Putna Manuscript from the Last Quarter of the 18th Century


Ștefan S. Gorovei

Constitution, transformation et dissolution des grandes archives. Le Monastère de Poutna


Monah Alexie Cojocaru

About Three Abbots of the Putna Monastery and a “Starets” of the Putna Hermitage


Liviu Papuc

New Data about Abbot Teofil Patraș


Monah Iustin Taban

Notes of an Age. Putna Guestbooks from 1948–1960


Volumes

launched