Putna Colloquia

15th EditionJuly 9–12, 2014, Putna Monastery


Wednesday, July 9, 2014

Te Deum service presided by His Eminence Pimen, Archbishop of Suceava and Rădăuți
Opening session

 


Ștefan S. Gorovei

Un tableau votif et une nécropole familiale. L’église du logothète Tăutu de Bălinești


Voica Maria Pușcașu

Saint Nicholas Church from Bălinești. Observations and Findings


Olimpia Mitric

Le Ménée du logothète Tăutu (1492)

 

Alexandru Pînzar

“The Donation on Ceremuș”


Thursday, July 10, 2014

Marian Coman, Ovidiu Cristea

Converging Histories – Parallel Histories. Moldavia and Wallachia in 1457 and 1476


Alessandro Flavio Dumitrașcu

The Political Relations between Moldavia of Stephen the Great and Genoese of Crimea (1457–1469)


Marius Diaconescu

Din nou despre relațiile moldo-polone: campania moldovenilor în Maramureș în 1472


Nagy Pienaru

Yusuf’s Chronicle. The Ottoman Campaign from 1476


Ștefan Andreescu

An Echo from Belgrade of the Moldavian-Ottoman Clash from 1476


Sergiu Iosipescu

Stephen the Great, Prince of Wallachia


Marius Diaconescu

Pe marginea unui izvor despre sprijinul militar al Ungariei pentru domnul Moldovei în jurul anului 1500Lucian-Valeriu Lefter, Tudor-Radu Tiron

The Seals of the Boyars of Stephen the Great


Arhim. Policarp Chițulescu

Noi manuscrise și copiști din Moldovlahia


Zamfira Mihail

Mineiele ștefaniene de la Dobrovăț


Alexandru Pascal

A Little-Known Manuscript Autographed by Scholars Spiridon and Eustatius of Putna (The Missal Preserved in Smolensk, Russia)


Monah Alexie Cojocaru

A Little-Known Translation of Metropolitan Dosoftei: The Canon of Saint Andrew of Crete


Margarita Kuyumdzhieva

Creation of the World and Adam and Eve in Post-Byzantine Art: Some Notes on Genesis Cycles in Arbore and Sucevița


Friday, July 11, 2014

Elka Bakalova

Un Aër-épitaphios roumain en Serbie: le don d’Alexandru Lăpușneanu au monastère de l’Ascension à Miléshévo


Olimpia Mitric

Un épitrachilion inconnu de l’époque du voïvode Ieremia Movilă


Maria Magdalena Székely

À la recherche du trésor du monastère de Solca


Ioan-Augustin Guriță

The Last Pages of a Common History: The Great Skete from Galicia and Sucevița Monastery


Sorin Grigoruță

Despre bolnițele mănăstirești în Moldova


Ana-Felicia Diaconu

Monasteries from Bucovina in the Light of Documents from Sever Zotta


Monah Iustin Taban

The Deposition of Metropolitan Sava Balaci by Constantin Duca in 1702. Significations of a Power CrisisMihai-Bogdan Atanasiu

„Condica” viețuitorilor Mănăstirii Putna (secolele XV–XVIII). Preliminariile unei cercetări


Ștefan S. Gorovei

Au monastère de Poutna, pendant le règne d’Alexandre Lăpușneanu. Informations inaperçues


Mihai Mîrza

Episcopul Ioanichie al Romanului, ctitor la Mănăstirea Putna


Liviu Papuc

Câteva completări la profilul arhimandritului Grigorie Volcinschi


Ieromonah Dosoftei Dijmărescu

The Reorganization of Monastic Life in Putna Monastery in 1956, as It is Reflected in the Archives


Maria Alexandru

Byzantine Kalophonic Chant at the Music School of Putna: St. John Koukouzeles and Evstatie the Precentor


Saturday, July 12, 2014

Study trip


Volumes

launched