Putna Colloquia

16th EditionFebruary 18, 2015, Iași


Contribuții la istoria lui Ștefan cel Mare

Liviu Pilat

Preliminaries of “The Postponed War”: Polish-Hungarian Rivalry and the Ottoman Campaign from 1476


Liviu Cîmpeanu

”Ein Rewsze mit namen Mucha…”. Aspects of the Moldavian-Polish Relations between 1486/1488–1491


Bogdan-Petru Maleon

Ștefan cel Mare și prăzile de război. Oameni și bunuri


Alexandru Pînzar

Several Pieces of Unused Small News, from Foreign Sources, about the Reign of Stephen the Great


Mihai Anatolii Ciobanu

Dmitry Ivanovich, the Grand Prince. Rise and Fall


Contribuții la istoria Mănăstirii Putna

Monah Alexie Cojocaru

O broderie singulară în lumea ortodoxă. Epitrahilul Putna 34


Ștefan S. Gorovei

Qu’est-ce que les notes d’un manuscrit peuvent dévoiler


Mihai-Bogdan Atanasiu

Hotărniciile Putnei


Ioan-Augustin Guriță

An Unknown Manuscript of Hiero(schema)monk Nathan(ael) Dreteanovschi


Arcadie M. Bodale

The Brotherhood of Putna Monastery at the End of the 18th Century According to Documents Held at the Allgemeines Verwaltungsarchiv in Vienna


Petronel Zahariuc

Ieromonahul Andronic de la Neamțu către Artemon Bortnic, egumenul Putnei