Putna Colloquia

21st EditionJuly 11–15, 2018, Putna Monastery


Wednesday, July 11, 2018

Te Deum service presided by His Eminence Pimen, Archbishop of Suceava and Rădăuți
Opening session

 


Ștefan Andreescu

Ideea imperială în țările române. Alte puncte de vedere


Voica Maria Pușcașu

Între Prut și Nistru în secolul al XV-lea. Gânduri de arheolog


Monah Iustin Taban

Patrimoniul și statutul monahilor în Moldova medievală. O temă cu implicații multiple


Thursday, July 12, 2018

Adrian Andrei Rusu

Armele lui Ștefan cel Mare


Liviu Cîmpeanu

The Campaigns of Stephen Báthory, Matthias Corvinus’ Captain, in Moldavia and Wallachia, in Summer-Autumn of the Year 1476


Liviu Pilat

Ștefan cel Mare, Mesih pașa și preliminariile războiului moldo-polon


Maria Magdalena Székely, Ștefan S. Gorovei

Oglinda puterii. Domnia lui Ștefan cel Mare și Cronica moldo-germană


Ovidiu Cristea

Moldavia’s Tribute at the End of Stephen the Great’s Reign: the Testimony of Marino Sanudo “The Younger”


Mihai Anatolii Ciobanu

Ivan Ivanovici the Young, the Son-in-Law of Stephen the GreatLidia Cotovanu

Un epitrahil de la Ștefan cel Mare regăsit în colecțiile Muzeului Bizantin și Creștin din Atena


Vlad Bedros

Iconografii cu caracter trinitar în pictura murală din Moldova (sec. XV–XVI)


Olimpia Mitric

Lumea tipăriturilor slave în biblioteci ecleziastice sucevene. Valoarea documentară a însemnărilor autografe


Ovidiu Cristea

For a Critical Edition of Stephen the Great’s Letter to the Christendom. Remarks on the List of Ottoman Commanders


Sergiu Iosipescu, Raluca Iosipescu

O nouă istorie cantacuzinească a românilor și consemnările sale despre domnia lui Ștefan cel Mare


Friday, July 13, 2018

Study trip


Saturday, July 14, 2018

Alexandru Pascal

Două manuscrise cu însemnări de donație din secolul al XVII-lea pentru Mănăstirea Putna din colecțiile Bibliotecii de Stat a Rusiei din Moscova


Ierodiacon Avraam Bugu

Monahul Pafnutie, protopsalt și caligraf al Mănăstirii Putna


Monah Alexie Cojocaru

Școala de broderie de la Mănăstirea Putna (sec. XV–XVI). Caracteristici și comparații


Ioan-Augustin Guriță

Un arhiereu putnean uitat: episcopul Antonie al Romanului


Olivia Senciuc

Condica pentru hrana și banii călugărilor Mănăstirii Putna din anii 1881–1890Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu

Descoperirea cartografică europeană a Sfintei Mănăstiri Putna


Mihai-Bogdan Atanasiu

O operă „uitată”: Documentele mănăstirilor din Bucovina de Teodor Balan


Marius Diaconescu

Invocarea lui Ștefan cel Mare și a Mănăstirii Putna în discursul unionist din 1917–1918


Mircea-Cristian Ghenghea

Stephen the Great’s Banner from the Zografu Monastery. French Echoes and Romanian Significations in the Context of the Years 1917–1918


Volumes

launched