Putna Colloquia

22nd EditionFebruary 12, 2019, The “N. Iorga” History Institute, Bucharest


Liviu Cîmpeanu

Relațiile lui Iancu de Hunedoara cu Țara Românească și Moldova în 1442–1456. O reevaluare (I)


Sergiu Iosipescu

Domnul Moldovei și Marele Turc – ultima bătălie din campania de la 1462


Maria Magdalena Székely

Violența – instrument al puterii în Moldova lui Ștefan cel Mare


Monah Iustin Taban

O reconstituire cartografică a braniștii Mănăstirii Putna la anul 1502


Ștefan S. Gorovei

Conexiuni culturale putnene în secolul al XVIII-leaIerodiacon Avraam Bugu

Ieromonahul Vasilie, protopsalt și caligraf al Mănăstirii Slatina


Monah Alexie Cojocaru

Egumenii Mănăstirii Putna (1762–1878). Atestări în Condica vitelor și a stupilor începută de arhimandritul Vartolomei Mazereanu


Alexandru Pascal

O adăugire la vechea zestre a Mănăstirii Putna (secolul al XVIII-lea)


Ioan-Augustin Guriță

Dascăli putneni din veacul al XVIII-lea


Nagy Pienaru

Știri despre mănăstiri, preoți și călugări din Țările Române în documente turcești din veacul al XVI-lea