Putna Colloquia

23rd Edition


September 8–11, 2019, Putna Monastery, Dragomirna Monastery

Sunday, September 8, 2019 – Putna Monastery

Te Deum service
Opening session

 

Ivan Biliarsky,

The Holy Women in the Works of Patriarch Euthymius of Tarnovgrade

Alice Isabella Sullivan,

Moldavian Embroideries and Byzantine Artistic Traditions


Monday, September 9, 2019 – Putna Monastery

Liviu Cîmpeanu,

John Hunyadi’s Relations with Wallachia and Moldavia, 1442−1456. A Revaluation (II)


Liviu Pilat,

Războiul anti-otoman și preliminariile păcii moldo-polone (1499)

Ovidiu Cristea,

Vae victis: confruntările Veneției și Moldovei cu Imperiul Otoman (secolul XV – mijlocul secolului XVI)

Ștefan S. Gorovei,

Étienne le Grand, son pays, ses hommes. Réflexions contrariées

Adrian Andrei Rusu,

Depozite în domnia lui Ștefan cel Mare (de la idei, la realități arheologice)


Voica Maria Pușcașu,

Necropole medievale

 

Maria Magdalena Székely,

Din nou despre însemnele doamnei Maria Asanina Paleologhina. O abordare istoriografică

Mihai Anatolii Ciobanu,

A Panaghiar from Ştefan Tomşa for the Solca Monastery

Vera Tchentsova,

Putna and Muscovy in the Last Years of Metropolitan Dosoftei Barilă’s Life


Mihai-Bogdan Atanasiu,

Pomelnicul Mănăstirii Pângărați și autorul său putnean


Monah Alexie Cojocaru,

Viața economică a Mănăstirii Putna în secolul al XVIII-lea (I)


Marius Diaconescu,

Problema bunurilor de patrimoniu luate de austrieci de la Mănăstirea Putna și de la celelalte mănăstiri din Bucovina în contextul Conferinței de Pace din 1919


Tuesday, September 10, 2019 – Dragomirna Monastery

Stavrofora Maria Magdalena Gherghina,

From the Treasure of Legends and Stories Surrounding Dragomirna Monastery


Ovidiu Olar,

Un manuscris necunoscut al „școlii” lui Crimca păstrat la Sinai


Pr. George Palade,

Manuscrisele înstrăinate ale mitropolitului Anastasie Crimca. Psaltirea nr. 109 de la Biblioteca Muzeului de Istorie din Moscova

Boyka Mircheva,

Mitropolitul Anastasie Crimca și literatura și cultura medievală bulgară


Ștefan S. Gorovei,

Spre o monografie Anastasie Crimca. Trepte, piedici și capcane

 

Cristian Antim Bobicescu,

In the Footsteps of Stephen the Great: Ieremia Movilă in Search of a Connection with the King of Poland (1591–1603)

Ștefan Andreescu,

Bishop Benedict “of the Land of Moldavia”


Olimpia Mitric,

Sur «le feu détruisant» du Monastère Suceviţa (1831). Une nouvelle source documentaire


Ioan-Augustin Guriță,

Pagini de istorie bisericească mai puțin cunoscute din primii ani ai stăpânirii austriece în nordul Moldovei


Wednesday, September 11, 2019 – Putna Monastery

Alexandru Pascal,

Cu privire la moștenirea manuscrisă a copistului moldovean Teodor Marișescul de la Mănăstirea Neamț


Elena Firea,

Sfinți, icoane și politică. Tensiuni diplomatice moldo-ruse în jurul unor icoane de secol XVII

Anna Eliseeva,

Deux Anthologies de chant du monastère de Putna: nouvelles découvertes dans les archives du Musée d’Etat d’Histoire de Moscou


Ierod. Avraam Bugu,

Sunt Cuviosul Teodosie de la Maniava și monahul Teodosie Zotica una și aceeași persoană?

Ierod. Timotei Tiron,

Un meșter argintar din secolul al XVIII-lea: monahul Rafail de la Putna


Protos. Dosoftei Dijmărescu,

O scrisoare a ieroschimonahului Sila: omul sfânt care arată dreptatea și aduce pacea


Alessandro Flavio Dumitrașcu,

New Sources about the Export of Cereals of the Romanian Principalities in the 15th Century


Mihai Gicoveanu,

Pârcălabii de Neamț din vremea lui Ștefan cel Mare. Conexiuni genealogice

Emil Dragnev,

Frescele de la Sf. Gheorghe din Hârlău și cea de-a doua fază a picturii murale din Moldova lui Ștefan cel Mare


Alexandru Pascal,

The Letter of the Great Princess of Moscow Elena Stefanovna (Voloshanka) to Her Father, Stephen III (the Great) Prince of Moldavia: New Research Aspects


Mihai Anatolii Ciobanu,

A Late Chronograph, Stephen “the Brave” and Bogdan Aleksandrovich


Alexandru Molcosean,

The Dimensions of the Personality of Stephen the Great Reflected in History Textbooks in the Republic of Moldova (1990–2013)


Volumes

launched