Putna Colloquia

27th Edition


July 21–23, 2022, Putna Monastery
 
Thursday, July 21
 
9.00 – 10.20 

Te Deum service
Opening session

10.20 – 13.55

 

Florin Marinescu, Nikolaos Mertzimekis,

Daruri ale domnului Moldovei Ștefan cel Mare și ale domnului muntean Radu către unele mănăstiri din nordul Greciei

 

Arcadie Bodale,

Ștefan cel Mare și Petru Hronoda. Cum trebuie interpretate informațiile din cronicile moldovenești cu privire la bătălia de la Șcheia (6 martie 1486)

 

Maria Magdalena Székely,

Informații noi despre campania regelui Ioan Albert în Moldova (1497)

 

12.20 – 12.35 Break
 

Ștefan S. Gorovei,

Începutul anului în Moldova lui Ștefan cel Mare și Tetraevanghelele lui Teodor Mărișescul

 

Mircea-Cristian Ghenghea,

Ștefan cel Mare – „agent austriac”. O perspectivă asupra propagandei Puterilor Centrale în România (1914-1916)


16.00 – 20.15

 

Arhim. Policarp Chițulescu,

Două vechi manuscrise moldovenești necunoscute

 

Alexandru Pascal,

Alfabete numerice ca sursă de idei matematice despre numere mari în principatul moldovenesc

medieval

 

Eduard Rusu,

Muzică și dans în scena „Batjocorirea lui Hristos” din frescele ctitoriilor epocii lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș

 

18.00 – 18.15 Break

 

Andrei Dumitrescu,

De la Sarepta la Ierusalim: văduva ca arhetip al donatorului în iconografia moldovenească de la finalul secolului al XV-lea

 

Vlad Bedros,

Cel vechi de zile în iconografia moldovenească (sec. XV–XVI): implicații triadologice

 

Emil Dragnev,

Observații asupra programului iconografic al paraclisului Sf. Ioan cel Nou de la mănăstirea Bistrița. Sfinți cuvioși și profeți veterotestamentari


Friday, July 22

 

9.00 – 13.15

 

Voica Maria Pușcașu,

Observații privind patru biserici modovenești: confirmări și elemente noi

 

Pr. Dumitru Tincu,

Despre turnul bisericii Curților Domnești din Hârlău, 1492–1892/1902

 

Protosinghel Timotei Tiron,

Marmura la ctitoriile domnești

 

11.00 – 11.15 Break

 

Cristian Antim Bobicescu,

Politică și oratorie în Polonia secolului al XVII-lea și în Moldova lui Miron Barnovschi

 

Ioan-Augustin Guriță,

În spiritul Putnei. Câteva note despre activitatea unor cărturari „mărunți" în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea

 

12:35 – 13.15 Lansarea volumului „Ștefan cel Mare și moldovenii din vremea sa” a lui Adrian Andrei Rusu și a ultimelor publicații ale Centrului „Ștefan cel Mare”

 
16.00 – 19.35

 

Yevgeniya Ignatenko,

Moldavian and Ukrainian-Belarusian Chant Traditions of the 16th–18th Centuries: New Research Results

 

Vesna Sara Peno,

The Serbian Church Singing Between Oral and Written Tradition

 

Simon Marincak,

Mukacevo Liturgical and Musical Traditions

 

18.00 – 18.15 Break  

 

Hierodeacon Avraam Bugu,

Four-Meter Phrases in Middle Byzantine Chant (II)

 

Maria Alexandru,

Observations on the Technique and Art of the Slow Exegesis, on the Example of the Octomodal Doxastikon of the Dormition of the Most Holy Theotokos, “Τhearchio Neumati”

 
Saturday, July 23

 

9.00 – 13.15

 

Cătălin Roibu,

Cercetarea dendrocronologică la biserica Dragoș vodă. Noi informații

 

Alexandru Pascal,

Despre atribuirea eronată a Mineul pe martie (Moscova RSL. Fоnd. 310. Nr. 80) din biblioteca Mănăstirii Putna

 

Ion Filipciuc,

Ciprian Porumbescu la Putna?

 

11.00 – 11.15 Break
 

Liviu Papuc,

Câteva repere putnene din sec. XIX

 

Monah Alexie Cojocaru,

Din Condica de oaspeți a Mănăstirii Putna (1900–1908)

 

Protosinghel Dosoftei Dijmărescu,

Părintele Calinic Lupu, viețuitor și stareț (1957–1958) la Mănăstirea Putna


16.00 – 20.15

 

Ștefan Andreescu,

Mănăstirea Secu și Schitul Flămânda – o surprinzătoare apropiere

 

Mihai-Bogdan Atanasiu,

Ctitori ai Mănăstirii Sfântul Onufrie din veacul al XVIII-lea. Note prosopografice

 

Mihai Gicoveanu,

Patrimoniul funciar al Mănăstirii Solca

 

18.00 – 18.15 Break

  

Olimpia Mitric,

Despre boli și îngrijirea sănătății în obștea Mănăstirii Sucevița (1785-1900)

 

Protosinghel Iustin Taban,

Condamnarea la moarte a Mitropolitului Visarion Puiu prin Decizia Tribunalului Poporului 11/1946. Despre motivațiile și legalitatea ei

 

19.35 – 20.15 Clossing session

Volumes

launched