Putna Colloquia, 3rd edition

July 9 – 11, 2006, Putna Monastery

Sunday, July 9, 2006

Voica Maria Puşcaşu, Some not quite accidental parallelisms
Paraschiva-Victoria Batariuc, Ceramica de uz comun, smălţuită şi decorată, descoperită la Mănăstirea Putna
Bogdan-Petru Maleon, Preoţii de mir din satele Mănăstirii Putna
Mihai-Bogdan Atanasiu, Ilie Cantacuzino, the founder of the church from the Putna Hermitage (Sihăstria Putnei)
Ştefan S. Gorovei, The last sponsors of the Buga bell from the Putna Monastery (1818)

Monday, July 10, 2006

Sfinţirea bisericii cu hramul Sfântul Ştefan cel Mare de pe dealul Sion şi Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur oficiată de IPS Pimen

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu, Hegumens of the Putna Monastery in the 19–20th centuries. Portraits and graves
Olimpia Mitric, Pomelnicele Putnei
Ştefan S. Gorovei, Un ieromonah din Putna la Mitropolia din Bucureşti (1677)

Petre Ş. Năsturel, Aşa-zisa „cruce bizantină” de la Putna
Lucian-Valeriu Lefter, Gheorghe Evloghie, traducătorul şi copistul Vieţilor de Sfinţi de la Putna
Tudor-Radu Tiron, O piesă de argintărie provenind din vechiul tezaur al Mănăstirii Putna
Maria Magdalena Székely, Manuscrise răzleţite din scriptoriul şi biblioteca Mănăstirii Putna

Tuesday, July 11, 2006

Monah Alexie Cojocaru, The guest books of the Putna Monastery. Between history and eternity
Liviu Papuc, Pilgrimages to Putna between the two World Wars – a means for strengthening the national unity
Anghel Popa, Serbările de la Putna

Comments are closed.