Putna Colloquia, 6th edition

July 9 – 13, 2008, Putna Monastery

Wednesday, July 9, 2008

Te Deum oficiat de Înalt Prea Sfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
Deschiderea lucrărilor

Ştefan cel Mare şi epoca sa
Thursday, July 10, 2008

Bogdan-Petru Maleon, The relations between the political power and the ecclesiastical authority in Moldavia of Stephen the Great. Between the Orthodox tradition and the local traits
Liviu Pilat, Mitropolitul Teoctist I şi Biserica Moldovei
Ştefan Andreescu, The date of Uzun Hasan’s letter to Stephen the Great. New contributions
Nagy Pienaru, Ovidiu Cristea, Moldova, Imperiul Otoman şi Veneţia în 1497. Un document otoman inedit
Tudor-Radu Tiron, About “the midday sun” from the coat of arms of Stephen the Great

Paraschiva-Victoria Batariuc, Fragmente vestimentare aflate în mormintele Mănăstirii Putna
Nicolae N. Puşcaşu (†), Voica Maria Puşcaşu, Cercetările Arheologice de la Voroneţ (1964–1967)
Maria Magdalena Székely, The founders of the Voroneţ Monastery
Ierom. Dosoftei Dijmărescu, Stephen the Great and Daniel the Hermit. A new perspective
Emil Dragnev, „Judecata de Apoi” în istoriografia picturii murale din Moldova de la mijlocul secolului XV până la mijlocul secolului XVI. Observaţii asupra unei „absenţe” stranii şi asupra unei „apariţii” miraculoase

Mitropolitul Iacov Putneanul şi vremea sa
Friday, July 11, 2008

Pr. Constantin Cojocaru, Anthony, Metropolitan of Moldavia, Chernigov and Belgorod
Andrei Pippidi, Metropolitan Anthony, Ion Neculce and the Russians
Ruxandra Nazare, Nicephorus Sidis, Metropolitan of Moldavia (1740–1750), the predecessor of Jacob of Putna
Petronel Zahariuc, Metropolitan Jacob of Putna and “the common trouble” of Moldavia
Ierom. Marcu Petcu, The Sketes and Metochia of the Putna Monastery

Lucian Lefter, Iacov Putneanul, şcoala din satul Putna şi Şcoala Domnească din Iaşi
Monah Alexie Cojocaru, Moştenirea lui Iacov Putneanul la Putna
Mihai-Bogdan Atanasiu, A collaborator of Metropolitan Jacob of Putna: hieromonk Nathan(iel)
Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, O operă nevalorificată a lui Vartolomei Mazereanu: pomelnicul Mănăstirii Voroneţ
Ştefan S. Gorovei, Archimandrite Bartholomew Mazereanu and his activity. New contributions

Saturday, July 12 – Sunday, July 13, 2008

Excursie de studii
Închiderea lucrărilor

Top

Comments are closed.