Putna Colloquia, 10th edition

Din tezaurul Mănăstirii Putna
February 24, 2011, Iaşi

Oameni şi cărţi

Petronel Zahariuc, O pagină din istoria bibliotecii Mănăstirii Putna
Maria Magdalena Székely, Manuscrisele slave de la Putna. O revenire
Monah Alexie Cojocaru, Coligatul 2505 din biblioteca Mănăstirii Putna
Monah Iustin Taban, Un manuscris putnean inedit din vremea egumenului Teofil Patraş (1901-1917)

Gesturi şi imagini

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu, Ioan-Augustin Guriţă, Hrisoavele domneşti din 1760 şi 1762 pentru Iacov Putneanul. Câteva observaţii
Ieromonah Marcu Petcu, monah Timotei Tiron, Imagini uitate ale Mănăstirii Putna
Bogdan Atanasiu, Istorie în imagini. Colecţia de fotografii a Mănăstirii Putna
Ştefan S. Gorovei, Despre donatorii unor obiecte din tezaurul Mănăstirii Putna

Top

Comments are closed.