Putna Colloquia, 12th edition

July 11 – 14, 2012, Putna Monastery

Wednesday, July 11, 2012

Te Deum oficiat de Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor – ora 17.00

Deschiderea lucrărilor

Elka Bakalova, The Holy Relics and Miraculous Icons – Functions in the Creating of Sacred Space
Klimentina Ivanova, Ivan Biliarsky, La traduction slave du Récit du siège de Constantinople, lu en samedi de l’Acathiste de la Vierge
Ştefan S. Gorovei, Trei cercetători ai istoriei lui Ştefan cel Mare: Emil Turdeanu, Nicoară Beldiceanu, Petre Ş. Năsturel

Thursday, July 12, 2012

Ovidiu Cristea, Marian Coman, „O scrisoare pierdută”: Ştefan cel Mare şi boierii de margine ai Ţării Româneşti
Sergiu Bacalov, Ştefan cel Mare, legenda Vrancei şi problema frontierei moldo-muntene
Liviu Pilat, Misiunea lui Jan Ossolinski şi problema Ţării de Jos la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare

Sergiu Iosipescu, Moldova lui Ştefan cel Mare şi Sfânt – câteva contribuţii
Silviu Andrieş-Tabac, Drapelele moldoveneşti din epoca lui Ştefan cel Mare. Bilanţuri sursologice şi istoriografice
Lucian-Valeriu Lefter, Tudor-Radu Tiron, Boierii lui Ştefan cel Mare – începuturi şi descendenţe. Conexiuni genealogice şi moşteniri heraldice

Marius Diaconescu, Caracterul stăpânirii feudelor ardelene de către Ştefan cel Mare
Ştefan Andreescu, Ştefan „cel Bătrân” în cronica lui Giacommo di Pietro Luccari
Ovidiu Cristea, Pregătirea comemorării lui Ştefan cel Mare în 1954 potrivit unor documente ale Partidului Muncitoresc Român

Jonathan Eagles, Ştefan cel Mare and Nationalism: The Prince As an Ethnosymbol
Ilona Czamańska, Cultul domnilor sfinţi în Europa Centrală şi de Sud-Est în trecut şi în epoca contemporană
Radu G. Păun, Despre dimensiunea socială a daniilor moldoveneşti pentru Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos

Friday, July 13, 2012

Marius Diaconescu, Din urmările încuscririi lui Ştefan cel Mare cu Bartolomeu Dragfi
Maria Magdalena Székely, Ştefan cel Mare şi Mănăstirea Bistriţa
Ieromonah Dosoftei Dijmărescu, „Domnul l-a iubit pe acesta”. Note privind fiul conducătorului în tradiţia ortodoxă

Mihai-Bogdan Atanasiu, Un monah putnean din Ţara de Jos: Dionisie Hudici
Mihai Mîrza, Tipografia Mitropoliei Moldovei la mijlocul secolului al XVIII-lea. Noi contribuţii
Ioan-Augustin Guriţă, Mitropolitul Gavriil Callimachi şi Mănăstirea Putna

Monah Alexie Cojocaru, Egumenii Mănăstirii Putna. Certitudini şi incertitudini
Monah Timotei Tiron, Un egumen al Putnei: Ghenadie Platenchi
Liviu Papuc, Arhimandritul Teofil Patraş – portret „en miettes”

Monah Iustin Taban, Optsprezece ani din viaţa Putnei în documente de arhivă (1900–1918)
Monah Ieremia Berbec, Arhiepiscopul Victorin Ursache al Americii (1912–2001)
Arhimandrit Melchisedec Velnic, Impactul Decretului 410/1959 asupra Mănăstirii Putna şi a vieţii monahale din Bucovina

Saturday, July 14, 2012

Margarita Kuiumdjieva, Old Testament Figures of Power in Post-Byzantine Art: The Case of Moses
Adrian Andrei Rusu, Pe urmele Nodului lui Solomon în arta medievală de la graniţa secolelor XV–XVI. Ipostaze identificate
Elena Firea, Ciclul martiriologic al Sfântului Ioan cel Nou în frescele bisericii episcopale din Roman

Nagy Pienaru, O cronică otomană cu miniaturi
Paraschiva-Victoria Batariuc, Pietrele sculptate de la Putna – din istoriografia problemei
Ştefan S. Gorovei, Legende, mituri şi poveşti în istoria Mănăstirii Putna

Top

Comments are closed.