Putna Colloquia, 13th edition

March 7, 2013, Institutul de Istorie „N. Iorga”, Bucharest

De la „sfântrăposaţii înaintaşi” la „marele Io Ştefan voievod”

Dumitru Nastase (Atena), Pălăria lui Alexandru cel Bun

Şerban Papacostea (Bucureşti), Alexandru cel Bun – sfârşit de domnie

Arhimandrit Policarp Chiţulescu (Bucureşti), Un manuscris necunoscut copiat din porunca lui Iliaş voievod, domnul Moldovlahiei (1434)

Nagy Pienaru (Bucureşti), Moldova lui Ştefan cel Mare în cronica persană a lui Hasan Rumlu

Olimpia Mitric (Suceava), Christian Nicolaï (Paris), Un document de la Ştefan cel Mare, într-o colecţie particulară din Franţa

Liviu Pilat (Iaşi), Despre „pretendenţa” lui Luca Arbure

„Mănăstirea lui dragă”

Maria Magdalena Székely (Iaşi), Ivan Biliarsky (Sofia), Tetraevanghelul ieromonahului Macarie din Putna (1529)

Monah Timotei Tiron (Mănăstirea Putna), Mănăstirea Putna la mijlocul veacului al XVIII-lea: o imagine regăsită

Ştefan S. Gorovei (Iaşi), Istorie putneană imaginară în pomelnicul Mitropoliei Moldovei (1754)

Ioan-Augustin Guriţă (Iaşi), Informaţii noi despre Antonie, fost mitropolit al Moldovei

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu (Mănăstirea Putna), Raporturile dintre Mănăstirea Putna şi sihăstria ei în secolul al XVIII-lea

Monah Iustin Taban (Mănăstirea Putna), Mănăstirea Putna în timpul stăreţiei lui Atanasie Prelipceanu (1932–1937)

Top

Comments are closed.