Putna Colloquia, 15th edition

July 9 – 12, 2014, Putna Monastery

Wednesday, July 9, 2014

Te Deum oficiat de IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor – ora 16.00

Deschiderea lucrărilor

Ştefan S. Gorovei, Un tablou votiv şi o necropolă familială. Biserica logofătului Tăutu de la Bălineşti
Voica Maria Puşcaşu, Mormintele de la Bălineşti
Olimpia Mitric, Mineiul logofătului Tăutu (1492)
Alexandru Pînzar, Donaţia de pe Ceremuş

Thursday, July 10, 2014

Ovidiu Cristea, Marian Coman, Istorii paralele, istorii convergente. Ţara Românească şi Moldova între 1457 şi 1476
Alessandro Flavio Dumitraşcu, Relaţiile politice ale lui Ştefan cel Mare cu genovezii din Crimeea (1457–1470)
Marius Diaconescu, Din nou despre relaţiile moldo-polone: campania moldovenilor în Maramureş în 1472
Nagy Pienaru, Cronica lui Yusuf. Campania otomană din 1476
Ştefan Andreescu, Un ecou din Belgrad al confruntării moldo-otomane din 1476
Sergiu Iosipescu, Ştefan cel Mare domn al Ţării Româneşti
Marius Diaconescu, Pe marginea unui izvor despre sprijinul militar al Ungariei pentru domnul Moldovei în jurul anului 1500

Tudor-Radu Tiron, Lucian-Valeriu Lefter, Sigiliile boierilor lui Ştefan cel Mare
Arhim. Policarp Chiţulescu, Noi manuscrise şi copişti din Moldovlahia
Zamfira Mihail, Mineiele ştefaniene de la Dobrovăţ
Alexandru Pascal, Silviu Tabac, Autografe puţin cunoscute ale cărturarilor Spiridon şi Eustatie de la Putna
Monah Alexie Cojocaru, Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Cea mai veche traducere în limba română făcută de mitropolitul Dosoftei al Moldovei
Margarita Kuiumdjieva, Some Notes on the Genesis Cycle in Post-Byzantine Art

Friday, July 11, 2014

Elka Bakalova, Un Aër-épitaphios roumain en Serbie: le don d’Alexandru Lăpuşneanu au monastère de l’Ascension à Miléshévo
Olimpia Mitric, Un epitrahil necunoscut din timpul voievodului Ieremia Movilă
Maria Magdalena Székely, Pe urmele vechilor odoare ale Mănăstirii Solca
Ioan-Augustin Guriţă, Ultimele pagini ale unei istorii comune: Schitul Mare din Galiţia şi Mănăstirea Suceviţa
Sorin Grigoruţă, Despre bolniţele mănăstireşti în Moldova
Ana-Felicia Diaconu, Mănăstirile bucovinene în lumina unor documente de la Sever Zotta
Monah Iustin Taban, „Mazilirea” mitropolitului Sava Balaci de către Constantin Duca în 1701–1702. Semnificaţiile unei crize de putere

Mihai-Bogdan Atanasiu, „Condica” vieţuitorilor Mănăstirii Putna (secolele XV–XVIII). Preliminariile unei cercetări
Ştefan S. Gorovei, La Mănăstirea Putna, în domnia lui Alexandru vodă Lăpuşneanu. O semnalare
Mihai Mîrza, Episcopul Ioanichie al Romanului, ctitor la Mănăstirea Putna
Liviu Papuc, Câteva completări la profilul arhimandritului Grigorie Volcinschi
Protos. Dosoftei Dijmărescu, Reorganizarea Mănăstirii Putna în 1956
Maria Alexandru, Calofonia de tradiţie bizantină în Şcoala muzicală de la Putna: Sf. Ioan Cucuzel şi Eustatie protopsaltul


Saturday, July 12, 2014

Excursie de studii

Comments are closed.