Putna Colloquia, 17th edition

September 2–5, 2015, Putna Monastery

Wednesday, September 2, 2015

Te Deum oficiat de IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
Deschiderea lucrărilor

Voica Maria Puşcaşu, Arhitectura eclesiastică în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Ce şi cât ştim
Ştefan S. Gorovei, Patrimoniul nostru istoric. Studiu de caz: Mănăstirea Dragomirna
Olimpia Mitric, Inventarul Muzeului Arhidiecezan al Bucovinei din Cernăuţi
Marius Chelcu, Soarta arhivelor mănăstirilor din Bucovina: reconstituire după un inventar din 1805

Thursday, September 3, 2015

Oliver Jens Schmitt, Rezistenţa împotriva cuceririi otomane în spaţiul balcanic: o privire comparativă
Marius Diaconescu, Semnificaţiile omagiului de vasalitate al lui Ştefan cel Mare faţă de Matia Corvin. Necesitatea redefinirii lui în istoriografia română
Nagy Pienaru, Moldova lui Ştefan cel Mare în cronica Opt Paradisuri de Idris Bitlisi

Liviu Cîmpeanu, Atunci şi tătarii au lovit Ţara Moldovei din partea aceea… Observaţii asupra conflictului moldo-tătar din vara anului 1476
Mihai Anatolii Ciobanu, Soli moscoviţi la curtea lui Ştefan vodă. Chipuri de oameni şi faptele lor
Ovidiu Cristea, „Apus de soare”: Imperiul Otoman, Moldova şi Ţara Românească în primele decenii după moartea lui Ştefan cel Mare

Monah Alexie Cojocaru, Date noi despre dvera lui Bogdan al III-lea (1510)
Alexandru Pascal, Un Tetraevanghel necunoscut al ieromonahului Macarie de la Putna (1529) dintr-o colecţie privată
Monah Iustin Taban, Mitropolitul Anastasie al Moldovei şi statutul său excepţional în anii de retragere la Putna (1578–1588)

Mihai-Bogdan Atanasiu, Ctitori ai Mănăstirii Putna din veacurile XVII–XVIII. Note prosopografice
Bogdan Mateescu, Familie şi gospodărie în Putna în prima jumătate a secolului XIX. O perspectivă demografică şi genealogică
Mihai Mîrza, Constantin vodă Racoviţă, mănăstirile şi târgurile din Moldova. Istoria unor danii controversate

Friday, September 4, 2015

Ştefan Andreescu, Despre clădirea rezidenţială din incinta Mănăstirii Probota
Elena Firea, Sfântul Ioan cel Nou şi portarii Sucevei. Schiţă pentru o istorie a patronajului boieresc asupra cultului mucenicului de la Suceava în Evul Mediu (secolele XV–XVII)
Radu G. Păun, Moaşte şi minuni la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos

Ivan Biliarsky, Un manuscrit slave de Moldavie du XVIe siècle: contenu et contexte historique
Ioan-Augustin Guriţă, La 341 de ani după căderea Constantinopolului: un manuscris, un sucevean şi un fenomen cultural
Oana-Mădălina Popescu, Liana Năstăşelu, Acest blagoslovit de Dumnezeu arhiereu. Date despre ierarhii Moldovei într-un manuscris din veacul
al XIX-lea

Maria Magdalena Székely, O sanie, un pelerinaj şi două broderii: ce se mai poate afla despre Ştefan cel Mare
Liviu Papuc, Urme ştefaniene în două istorii mai puţin frecventate
Alessandro-Flavio Dumitraşcu, Via terrestris: o coabitare moldo-genoveză controversată din timpul domniei lui Ştefan cel Mare

Alexandru Pînzar, Accesibilitate şi centralitate. Târgurile Moldovei în reţeaua internă de drumuri mari de comerţ din veacul al XV-lea
Liviu Pilat, Observaţii în legătură cu unele simboluri din stema lui Ştefan cel Mare
Ştefan S. Gorovei, Heraldică dinastică. Ştefan cel Mare şi stemele sale

Comments are closed.