Putna Colloquia, 18th edition

July 20 – 23, 2016, Putna Monastery

Wednesday, July 20, 2016

Te Deum oficiat de IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
Deschiderea lucrărilor

Oliver Jens Schmitt, O răscoală şi motivele ei – analiza unui document-cheie
Guillaume Saint-Guillain, La tombe d’un défenseur vénitien de Constantinople
Ivan Biliarsky, Manuscript BAR Ms. sl. 117 and the History of Moldavia about the End of 16th Century
Grigoraş Beţiu, Marilena Chivu, Constantin Mirea, Cristian Dumitrescu, Analize criminalistice asupra unui document de patrimoniu
Ştefan S. Gorovei, Spiritul Putnei în veacul al XVIII-lea. Zidiri în piatră şi cuvinte

Thursday, July 21, 2016

Nagy Pienaru, Călătoria lui Ştefan cel Mare la Istanbul. Text şi context
Ştefan Andreescu, Uzun Hasan şi Moldova. Noi observaţii
Liviu Pilat, Ceremonialul închinării voievodului Moldovei la cronicarii maghiari şi relaţiile moldo-maghiare în vremea lui Ştefan cel Mare

Liviu Cîmpeanu, Contribuţii la istoria politicii externe a Moldovei între anii 1484 şi 1504. Noi izvoare, noi interpretări
Lucian-Valeriu Lefter, După 20 de ani. Comemorarea luptei de la Vaslui
Mihail Anatolii Ciobanu, Mormântul marii cneaghine Elena – noi informaţii

Iulian Ciubotaru, „Dintru începutul ei au fost şi este arhimandrie”. Observaţii privitoare la arhimandriţii moldoveni (şi putneni) din veacurile al XV-lea – al XVI-lea
Adrian Andrei Rusu, Fortificaţiile Mănăstirii Putna. Reconsiderări
Monah Timotei Tiron, O clădire din timpul mitropolitului Iacov Putneanul la Mănăstirea Putna
Ligia-Maria Fodor, Informaţii documentare referitoare la construirea unei clopotniţe noi la Mănăstirea Putna în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Monah Alexie Cojocaru, Însemnări de pe tipărituri slave din biblioteca Mănăstirii Putna
Alexandru Pascal, Colecţia de acte din secolul al XVIII-lea ale Mănăstirii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Hotin
Olimpia Mitric, Din arhivele sucevene: un Gromovnic putnean analizat şi comentat de Artemon Bortnic, rectorul Seminarului din Cernăuţi (1838)

Friday, July 22, 2016

Elena Firea, Din nou despre paraclisul Sf. Ioan cel Nou de la Mănăstirea Bistriţa
Mihai Gicoveanu, Călătoriile unui manuscris: Tetraevanghelul din 1502 al ieromonahului Spiridon de la Putna
Alexandru Pascal, Două manuscrise necunoscute ale copistului Prohor pentru Mănăstirea Suceviţa
Ştefan S. Gorovei, Un manuscris rătăcit, o biserică dispărută şi neamul lui Anastasie Crimca

Monah Iustin Taban, Episcopul Teofan cu piatra de mormânt la Putna (1670). Îndreptări biografice
Mihai-Bogdan Atanasiu, Un putnean din veacul al XVIII-lea – Ierothei, episcopul Huşilor
Andrei Nacu, Putna şi Valea Superioară a Sucevei – câteva repere de geografie şi demografie istorică de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi din prima jumătate a secolului al XIX-lea

Ovidiu Cristea, Victoria de la Vaslui şi acţiunile diplomatice ale lui Ştefan cel Mare: câteva opinii
Alexandru Pînzar, Părinte şi fiu. Despre „înrudiri metaforice” şi de sânge între domni ai Moldovei şi mari duci ai Lituaniei
Adam Kulhavý, Împăraţi sau domni ? Urmaşii lui Ştefan cel Mare şi titlul lor de „ţar” în cronica lui Macarie

Ioan-Augustin Guriţă, Despre Ştefan cel Mare şi Moldova la sfârşitului secolului al XVII-lea. Note pe marginea unor fragmente de cronică târzie
Ovidiu Cristea, Eroi, vorbe memorabile, cronicari. Pe marginea unei replici atribuite lui Ştefan cel Mare
Maria Magdalena Székely, Practica şi cultura scrisului în Moldova lui Ştefan cel Mare

Comments are closed.