Putna Colloquia, 21st edition

July 11 – 15, 2018, Putna Monastery

Wednesday, July 11, 2018

Te Deum oficiat de Înaltpreasfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
 

Deschiderea lucrărilor

Ştefan Andreescu, Ideea imperială în ţările române. Alte puncte de vedere

Voica Maria Puşcaşu, Între Prut şi Nistru în secolul al XV-lea. Gânduri de arheolog

Monah Iustin Taban, Patrimoniul şi statutul monahilor în Moldova medievală. O temă cu implicaţii multiple

Thursday, July 12, 2018

Adrian Andrei Rusu, Armele lui Ştefan cel Mare

Liviu Cîmpeanu, Campania lui Ştefan Báthory, căpitanul lui Matia Corvinul, în Moldova şi Ţara Românească, în vara-toamna anului 1476

Liviu Pilat, Ştefan cel Mare, Mesih paşa şi preliminariile războiului moldo-polon

Maria Magdalena Székely, Ştefan S. Gorovei, Oglinda puterii. Domnia lui Ştefan cel Mare şi Cronica moldo-germană

Ovidiu Cristea, Tributul Moldovei la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare: mărturia lui Marino Sanudo cel Tânăr

Mihai Anatolii Ciobanu, Marele cneaz Ivan Ivanovici zis cel Tânăr: ginerele lui Ştefan vodă

 

Lidia Cotovanu, Un epitrahil de la Ştefan cel Mare regăsit în colecţiile Muzeului Bizantin şi Creştin din Atena

Vlad Bedros, Iconografii cu caracter trinitar în pictura murală din Moldova (sec. XV–XVI)

Olimpia Mitric, Lumea tipăriturilor slave în biblioteci ecleziastice sucevene. Valoarea documentară a însemnărilor autografe

Ovidiu Cristea, Pentru o ediţie critică a scrisorii lui Ştefan cel Mare către principii creştini: observaţii pe marginea listei căpeteniilor otomane

Sergiu Iosipescu, Raluca Iosipescu, O nouă istorie cantacuzinească a românilor şi consemnările sale despre domnia lui Ştefan cel Mare

Friday, July 13, 2018

Excursie de studii

Saturday, July 14, 2018

Alexandru Pascal, Două manuscrise cu însemnări de donaţie din secolul al XVII-lea pentru Mănăstirea Putna din colecţiile Bibliotecii de Stat a Rusiei din Moscova

Ierodiacon Avraam Bugu, Monahul Pafnutie, protopsalt şi caligraf al Mănăstirii Putna

Monah Alexie Cojocaru, Şcoala de broderie de la Mănăstirea Putna (sec. XV–XVI). Caracteristici şi comparaţii

Ioan-Augustin Guriţă, Un arhiereu putnean uitat: episcopul Antonie al Romanului

Olivia Senciuc, Condica pentru hrana şi banii călugărilor Mănăstirii Putna din anii 1881–1890

 

Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu, Descoperirea cartografică europeană a Sfintei Mănăstiri Putna

Mihai-Bogdan Atanasiu, O operă „uitată”: Documentele mănăstirilor din Bucovina de Teodor Balan

Marius Diaconescu, Invocarea lui Ştefan cel Mare şi a Mănăstirii Putna în discursul unionist din 1917–1918

Mircea-Cristian Ghenghea, Stindardul lui Ştefan cel Mare de la Mănăstirea Zografu. Ecouri franceze şi semnificaţii româneşti în contextul anilor 1917–1918

Comments are closed.