Putna Colloquia, 22nd edition

February 12, 2019, Institutul de Istorie „N. Iorga”, Bucharest

Liviu Cîmpeanu (Sibiu), Relațiile lui Iancu de Hunedoara cu Țara Românească și Moldova în 1442–1456. O reevaluare (I)

Sergiu Iosipescu (București), Domnul Moldovei și Marele Turc – ultima bătălie din campania de la 1462

Maria Magdalena Székely (Iași), Violența – instrument al puterii în Moldova lui Ștefan cel Mare

Monah Iustin Taban (Mănăstirea Putna), O reconstituire cartografică a braniștii Mănăstirii Putna la anul 1502

Ștefan S. Gorovei (Iași), Conexiuni culturale putnene în secolul al XVIII-lea

Ierodiacon Avraam Bugu (Mănăstirea Putna), Ieromonahul Vasilie, protopsalt și caligraf al Mănăstirii Slatina

Monah Alexie Cojocaru (Mănăstirea Putna), Egumenii Mănăstirii Putna (1762–1878). Atestări în Condica vitelor și a stupilor începută de arhimandritul Vartolomei Mazereanu

Alexandru Pascal (Moscova), O adăugire la vechea zestre a Mănăstirii Putna (secolul al XVIII-lea)

Ioan-Augustin Guriță (Iași), Dascăli putneni din veacul al XVIII-lea

Nagy Pienaru (București), Știri despre mănăstiri, preoți și călugări din Țările Române în documente turcești din veacul al XVI-lea

Comments are closed.