Prezentare

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, la 2 ianuarie 2005 a luat fiinţă Centrul de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna.

Întemeierea lui nu este întâmplătoare. În cursul muncii de pregătire pentru tipar a unui număr de 2215 pagini, rânduite în şase volume, şi de organizare a unui simpozion internaţional – activităţi circumscrise anului comemorativ „Ştefan cel Mare şi Sfânt” –, s-a conturat nevoia existenţei, la Mănăstirea Putna, a unei structuri care să trezească şi să menţină interesul pentru cunoaşterea trecutului nostru şi care să impulsioneze cercetarea lui. Aşa s-a născut ideea înfiinţării unui centru ale cărui obiective ştiinţifice prioritare să fie epoca Dreptcredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, precum şi istoria Mănăstirii Putna. Definite ca atare, obiectivele pot părea destul de modeste. Însă, prin epoca lui Ştefan cel Mare nu se înţelege doar răstimpul cuprins între 1457 şi 1504, ci o perioadă mai întinsă, marcată de personalitatea acestui suveran, şi care acoperă şi domniile urmaşilor săi imediaţi, a celor îngropaţi la Putna – Bogdan al III-lea şi Ştefan cel Tânăr. În ceea ce priveşte istoria Mănăstirii Putna, se vor urmări nu numai evenimentele prin care a trecut sau la care a fost martor acest aşezământ monahal, de la întemeiere şi până în zilele noastre, ci şi – mai cu seamă – rolul său în făurirea culturii noastre medievale şi apoi în renaşterea românească şi în întreţinerea simţămintelor naţionale.

Centrul va avea o bibliotecă proprie, în care vor fi adăpostite, în original sau în copii, lucrări vechi şi noi, tipărite în ţară şi în afara graniţelor ţării, referitoare la tematica urmărită. Totodată, el îşi va constitui colecţii de izvoare (documente, monede, medalii, mărturii arheologice etc.), precum şi o arhivă de imagini pe suport digital. În felul acesta, Centrul „Ştefan cel Mare” va deveni o instituţie de neocolit pentru aceia care întreprind cercetări în direcţiile enunţate şi care vor putea găsi, adunate într-un singur loc, atât izvoare, cât şi o bună parte din bibliografie. Rezultatele acestei munci vor putea fi făcute publice în cadrul unor reuniuni ştiinţifice, organizate atât la Putna, cât şi în afara zidurilor mănăstirii, în centre academice şi universitare. În a doua etapă, ele vor putea fi valorificate fie în volume (care vor continua seria acelora tipărite în 2003–2004), fie în paginile revistei „Analele Putnei”.

Pentru a înţelege rolul jucat de Sfânta Mănăstire Putna în salvarea şi păstrarea cărţilor şi a obiectelor de cult ameninţate cu distrugerea, în urma dezafectării unor vechi lăcaşuri de închinăciune, Centrul îşi propune şi valorificarea marelui tezaur artistic şi documentar al mănăstirii, prin publicarea atât a pieselor din depozit, cât şi a documentelor inedite, păstrate fie în arhiva proprie, fie în alte arhive, publice sau private.

Revista „Analele Putnei” va publica materiale – studii, articole, note, însemnări, documente – care vor corespunde obiectivelor Centrului de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare”. Ea va găzdui şi o rubrică de recenzii şi de note bibliografice, încurajând discuţiile şi comentariile de specialitate asupra unor lucrări (cărţi şi studii) din aria de interes a revistei. În măsura spaţiului disponibil şi în condiţiile unei bune colaborări cu autorii, „Analele Putnei” vor avea şi o rubrică intitulată „Fişier bibliografic”, în care vor fi semnalate lucrări închinate epocii lui Ştefan cel Mare, neincluse în bibliografiile apărute în 2004.

Printr-un fericit concurs de împrejurări, primul volum publicat sub egida Centrului „Ştefan cel Mare” şi primul număr al revistei sale, „Analele Putnei”, iau aproape concomitent calea tiparului. Este îndeajuns de grăitor pentru năzuinţele celor ce pornesc acum la drum. Iar aceste năzuinţe nu sunt altceva decât lumină din lumina aprinsă de „strămoşul cuminte” la „mănăstirea sa dragă” de la Putna şi care, după trecerea sa, a rămas acolo, să-i vegheze veşnicia.

Praznicul Adormirii Maicii Domnului 2005

Sus

Comentariile sunt închise.