Colocviile Putnei, ediţia a III-a

9 – 11 iulie 2006, Mănăstirea Putna

Duminică, 9 iulie 2006

Voica Maria Puşcaşu, Paralelisme neîntâmplătoare
Paraschiva-Victoria Batariuc, Ceramica de uz comun, smălţuită şi decorată, descoperită la Mănăstirea Putna
Bogdan-Petru Maleon, Preoţii de mir din satele Mănăstirii Putna
Mihai-Bogdan Atanasiu, Ilie Cantacuzino, ctitorul bisericii din Sihăstria Putnei
Ştefan S. Gorovei, Ultimii ctitori ai clopotului Buga de la Mănăstirea Putna (1818)

Luni, 10 iulie 2006

Sfinţirea bisericii cu hramul Sfântul Ştefan cel Mare de pe dealul Sion şi Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur oficiată de IPS Pimen

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu, Stareţi ai Mănăstirii Putna din secolele XIX-XX. Chipuri şi morminte
Olimpia Mitric, Pomelnicele Putnei
Ştefan S. Gorovei, Un ieromonah din Putna la Mitropolia din Bucureşti (1677)

Petre Ş. Năsturel, Aşa-zisa „cruce bizantină” de la Putna
Lucian-Valeriu Lefter, Gheorghe Evloghie, traducătorul şi copistul Vieţilor de Sfinţi de la Putna
Tudor-Radu Tiron, O piesă de argintărie provenind din vechiul tezaur al Mănăstirii Putna
Maria Magdalena Székely, Manuscrise răzleţite din scriptoriul şi biblioteca Mănăstirii Putna

Marţi, 11 iulie 2006

Monah Alexie Cojocaru, Cărţile de oaspeţi ale Putnei. Între istorie şi veşnicie
Liviu Papuc, Pelerinajele la Putna în perioada interbelică – mijloc de întărire a unităţii naţionale
Anghel Popa, Serbările de la Putna

Sus

Comentariile sunt închise.