Colocviile Putnei, ediţia a IX-a

14 – 17 iulie 2010, Mănăstirea Putna

Miercuri, 14 iulie 2010

Te Deum oficiat de Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

Deschiderea lucrărilor

Joi, 15 iulie 2010

Bogdan-Petru Maleon, Observaţii privind dobândirea puterii princiare în Moldova epocii ştefaniene
Ştefan Andreescu, Cronica lui Tursun bei despre Ştefan cel Mare. O nouă tălmăcire
Andrei Pippidi, 1475: atacul otoman asupra Cetăţii Albe
Nagy Pienaru, Relaţiile moldo-otomane. Solia lui Ştefan cel Mare la curtea lui Bayezid II (1485)
Liviu Pilat, Cruciada din 1487, moment de cotitură în relaţiile moldo-polone
Sergiu Iosipescu, O contribuţie la istoria militară a Moldovei sub Ştefan cel Mare şi Sfânt (1497)

Zamfira Mihail, Două manuscrise ale lui Ghervasie de la Putna (BAR, sl. 652 şi ANR, mf. Bulg.)
Maria Magdalena Székely, În jurul datării Liturghierului lui Ghervasie de la Putna (BAR Cluj, ms. sl. 2)
Mihai Mîrza, Reconstruirea ansamblului monastic putnean în secolul al XVIII-lea. Strădaniile monahilor
Monah Alexie Cojocaru, Contribuţii la cunoaşterea patrimoniului religios al Mănăstirii Putna
Monah Iustin Taban, Portretele egumenilor Mănăstirii Putna. Câteva rectificări

Vineri, 16 iulie 2010

Ierom. Dosoftei Dijmărescu, Statutul Cuviosului Daniil Sihastrul la mijlocul veacului al XVI-lea şi o posibilă semnificaţie
Mihai-Bogdan Atanasiu, O danie a lui Iacov Putneanul şi semnificaţiile ei
Olimpia Mitric, Inventare bisericeşti din Bucovina istorică în Arhivele Statului din Cernăuţi
Monahia Maria Magdalena Gherghina, Mănăstirea Dragomirna. 1875–1918
Liviu Papuc, Inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare la Iaşi – moment de efervescenţă naţională
Sergiu Iosipescu, Mitropolitul Tit Simedrea şi Sfânta Mănăstire Putna (un document neştiut)

Ovidiu Cristea, Legenda mamei lui Ştefan cel Mare şi o întâmplare din Ţara Sfântă a secolului al XII-lea
Radu Păun, În jurul pomenirii lui Ştefan cel Mare la Muntele Athos. Câteva observaţii
Elena Firea, Ştefan cel Mare şi cultul sfinţilor locali
Lucian Lefter, Solidarităţi moştenite în descendenţele boierilor lui Ştefan cel Mare
Ştefan S. Gorovei, „Cel Mare”. Mărturii şi interpretări

Închiderea lucrărilor

Sâmbătă, 17 iulie 2010

Excursie de studii la biserici şi mănăstiri din secolele XV-XVI din Bucovina

Sus

Comentariile sunt închise.