Colocviile Putnei, ediţia a V-a

2 – 5 septembrie 2007, Mănăstirea Putna

Duminică, 2 septembrie 2007

Te Deum oficiat de Înalt Prea Sfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
Deschiderea lucrărilor

Luni, 3 septembrie 2007

Paraschiva-Victoria Batariuc, Putna înainte de Putna. Note cu privire la începuturile mănăstirii
Voica Maria Puşcaşu, Cercetări arheologice în incinta Mănăstirii Putna
Ştefan S. Gorovei, Umbra lui Dragoş. La Putna
Petre Ş. Năsturel, O datină bizantină: vălurile bisericeşti din veşminte domneşti şi boiereşti
Monah Alexie Cojocaru, Îngrijirea, apărarea şi punerea în valoare a odoarelor Putnei (1775–1925)

Şerban Papacostea, Politica externă a lui Ştefan cel Mare: opţiunea polonă (1459–1472)
Nagy Pienaru, Ştefan Andreescu, Sfidarea lui Mehmed al II-lea Cuceritorul de către Uzun Hassan. Un izvor inedit
Tatiana Panova, Cu privire la relaţiile dintre Ivan al III-lea şi Ştefan cel Mare
Ovidiu Cristea, Declanşarea războiului, victorii şi intrări triumfale în Moldova lui Ştefan cel Mare: evenimente, reprezentări, interpretări
Liviu Pilat, De la Liov la Colomeea. Observaţii privind ceremonialul depunerii omagiului de către domnii moldoveni

Marţi, 4 septembrie 2007

Excursie de studii

Miercuri, 5 septembrie 2007

Lucian-Valeriu Lefter, Sfetnicii din primii ani de domnie ai lui Ştefan cel Mare
Petronel Zahariuc, Noi documente inedite de la Ştefan cel Mare şi informaţii despre boierii săi
Ivan Biliarsky, Două manuscrise moldoveneşti din colecţia Mănăstirii Schimbarea la Faţă de lângă Veliko Târnovo
Ieromonah Dosoftei Dijmărescu, Manuscrise din biblioteca Mănăstirii Putna şi provenienţa lor
Ieromonah Marcu Petcu, Ştefan cel Mare în viziune poporană la 1871–1873

Alexander Gertsen, Palatul principilor de Theodoro – casa părintească a Mariei de Mangop
Ilona Czamańska, Descendenţi ai lui Ştefan cel Mare în familia Wiśniowiecki
Maria Magdalena Székely, Bogdan al III-lea – note de antropologie politică
Ştefan S. Gorovei, Contribuţii pentru istoria domniei lui Bogdan al III-lea

Închiderea lucrărilor

Sus

Comentariile sunt închise.