Colocviile Putnei, ediţia a VI-a

9 – 13 iulie 2008, Mănăstirea Putna

Miercuri, 9 iulie 2008

Te Deum oficiat de Înalt Prea Sfinţitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
Deschiderea lucrărilor

Ştefan cel Mare şi epoca sa
Joi, 10 iulie 2008

Bogdan-Petru Maleon, Raporturile dintre puterea politică şi autoritatea eclesiastică în Moldova lui Ştefan cel Mare. Între tradiţia ortodoxă şi specificul local
Liviu Pilat, Mitropolitul Teoctist I şi Biserica Moldovei
Ştefan Andreescu, Data scrisorii lui Uzun Hassan către Ştefan cel Mare. Noi contribuţii
Nagy Pienaru, Ovidiu Cristea, Moldova, Imperiul Otoman şi Veneţia în 1497. Un document otoman inedit
Tudor-Radu Tiron, Despre „soarele de amiază” din stema lui Ştefan cel Mare

Paraschiva-Victoria Batariuc, Fragmente vestimentare aflate în mormintele Mănăstirii Putna
Nicolae N. Puşcaşu (†), Voica Maria Puşcaşu, Cercetările Arheologice de la Voroneţ (1964–1967)
Maria Magdalena Székely, Ctitorii Voroneţului
Ierom. Dosoftei Dijmărescu, Ştefan cel Mare şi Daniil Sihastrul. O perspectivă nouă
Emil Dragnev, „Judecata de Apoi” în istoriografia picturii murale din Moldova de la mijlocul secolului XV până la mijlocul secolului XVI. Observaţii asupra unei „absenţe” stranii şi asupra unei „apariţii” miraculoase

Mitropolitul Iacov Putneanul şi vremea sa
Vineri, 11 iulie 2008

Pr. Constantin Cojocaru, Antonie, mitropolit al Moldovei, al Cernigovului şi al Bielgorodului
Andrei Pippidi, Mitropolitul Antonie, Ion Neculce şi ruşii
Ruxandra Nazare, Nichifor Sidis, mitropolit al Moldovei (1740–1750), predecesorul lui Iacov Putneanul
Petronel Zahariuc, Iacov Putneanul şi „necazul de obşte” al Moldovei
Ierom. Marcu Petcu, Mănăstiri şi schituri din vremea lui Iacov Putneanul

Lucian Lefter, Iacov Putneanul, şcoala din satul Putna şi Şcoala Domnească din Iaşi
Monah Alexie Cojocaru, Moştenirea lui Iacov Putneanul la Putna
Mihai-Bogdan Atanasiu, Un colaborator al lui Iacov Putneanul: ieromonahul Nathan(ail)
Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, O operă nevalorificată a lui Vartolomei Mazereanu: pomelnicul Mănăstirii Voroneţ
Ştefan S. Gorovei, Arhimandritul Vartolomei Mazereanu şi activitatea sa. Contribuţii

Sâmbătă, 12 iulie – duminică, 13 iulie 2008

Excursie de studii
Închiderea lucrărilor

Sus

Comentariile sunt închise.