Colocviile Putnei, ediția a XIV-a

4 – 7 septembrie 2013, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Moldovița

Miercuri, 4 septembrie 2013 – Mănăstirea Putna

Te Deum oficiat de IPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor – ora 16.00

Deschiderea lucrărilor

Elka Bakalova, Pillar of Fire as Sign of Theophany: Word and Image (Some Examples from Postbyzantine Art)
Margarita Kuiumdjieva, In the Shadow of Your Wings: An Unusual Image of St Paraskeva
Radu G. Păun, Ivan Biliarsky, Textul Sinodiconului Ortodoxiei din Triodul tipărit la Buzău în 1700. Consideraţii preliminare

Joi, 5 septembrie 2013 – Mănăstirea Moldovița

Andrei Pippidi, Un frate necunoscut al lui Petru Rareş
Teodora Artimon, Persuasiuni medievale: Petru Rareş şi retorica sa vizuală
Elena Firea, Ioan cel Nou – un sfânt militar ? Reprezentări ale Sfântului Ioan cel Nou în arta epocii lui Petru Rareş

Ioan-Augustin Guriţă, Un tablou votiv regăsit
Nikolaos Mertzimekis, Florin Marinescu, Petru Rareş şi Mănăstirea Zografu. Date necunoscute
Ştefan Andreescu, Vlad vodă Vintilă al Ţării Româneşti şi Mănăstirea Humor (1534)

Olimpia Mitric, Un manuscris din perioada lui Iliaş Rareş, în Biblioteca Sileziană din Katowice (Polonia)
Petronel Zahariuc, Contribuţii privitoare la istoria Mănăstirii Probota
Bogdan-Petru Maleon, Despre unele stăpâniri ale Mănăstirii Probota

Vineri, 6 septembrie 2013 – Mănăstirea Putna

Ovidiu Cristea, Politică şi ştiri în corespondenţa lui Ştefan cel Mare cu Braşovul
Alessandro Flavio Dumitraşcu, Relaţiile Moldovei cu genovezii în timpul lui Ştefan cel Mare: salutatio şi dreptul de preemţiune
Alexandru Pînzar, „El Capitano Generale del Re d’Ungheria et del Valacho chiamato Stefano Vajovoda”. Statut şi prestigiu reflectate în limbajul diplomatic al epocii lui Ştefan cel Mare

Liviu Pilat, Observaţii privind armistiţiul moldo-polon din 1497
Marius Diaconescu, Poziţia voievodului Transilvaniei faţă de stăpânirile domnilor Moldovei şi Ţării Româneşti în Ungaria în 1499
Andrei Pippidi, Ahmed paşa, fiul lui Ştefan cel Mare ?

Radu G. Păun, Pomenirea lui Ştefan cel Mare (şi a urmaşilor săi) la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos. O îndreptare necesară
Ovidiu Cristea, Glasul lăncilor: pe marginea unui gest de putere al lui Bogdan al III-lea
Sergiu Iosipescu, Basarabia de la Ştefan cel Mare la Petru Rareş

Ovidiu Olar, Sinodul de la Iaşi (1642). Crearea tradiţiei şi geneza mitului
Protosinghel Dosoftei Dijmărescu, Sfinţii Moldovei până la sfârşitul secolului al XVII-lea

Sâmbătă, 7 septembrie 2013 – Mănăstirea Putna

Maria Magdalena Székely, Refacerea Putnei – „proiect naţional” sau gest de putere ?
Ioan-Augustin Guriţă, Note pe marginea unui manuscris putnean
Ştefan S. Gorovei, Facerea, prefacerea şi desfacerea unei mari arhive. Mănăstirea Putna

Monah Alexie Cojocaru, Despre doi egumeni şi un „stareţ”: Ghervasie, Antonie şi Paisie
Liviu Papuc, Noi date despre părintele stareţ Teofil Patraş
Monah Iustin Taban, Condicile unei epoci. Cărţi de oaspeţi ale Putnei din perioada 1948–1960

Comentariile sunt închise.