Colocviile Putnei, ediția a XXIII-a

8–11 septembrie 2019, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Dragomirna

Duminică, 8 septembrie 2019 – Mănăstirea Putna

Te Deum oficiat de Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Deschiderea lucrărilor

Ivan Biliarsky, The Holy Women in the Works of Patriarch Euthymius of Tarnovgrade

Alice Isabella Sullivan, Tradiţii artistice bizantine în broderiile moldoveneşti

Luni, 9 septembrie 2019 – Mănăstirea Putna

Liviu Cîmpeanu, Relaţiile lui Iancu de Hunedoara cu Ţara Românească şi Moldova, 1442–1456. O reevaluare (II)

Liviu Pilat, Războiul anti-otoman şi preliminariile păcii moldo-polone (1499)

Ovidiu Cristea, Vae victis: confruntările Veneţiei şi Moldovei cu Imperiul Otoman (secolul XV – mijlocul secolului XVI)

Ştefan S. Gorovei, Ştefan, ţara sa, oamenii săi. Reflecţii contrariate

Adrian Andrei Rusu, Depozite în domnia lui Ştefan cel Mare (de la idei, la realităţi arheologice)

Voica Maria Puşcaşu, Necropole medievale

*

Maria Magdalena Székely, Din nou despre însemnele doamnei Maria Asanina Paleologhina. O abordare istoriografică

Mihai Anatolii Ciobanu, Un panaghiar de la Ştefan Tomşa pentru Mănăstirea Solca. Notă informativă

Vera Tchentsova, Putna and Muscovy in the Last Years of Metropolitan Dosoftei Barilă’s Life

Mihai-Bogdan Atanasiu, Pomelnicul Mănăstirii Pângăraţi şi autorul său putnean

Monah Alexie Cojocaru, Viaţa economică a Mănăstirii Putna în secolul al XVIII-lea (I)

Marius Diaconescu, Problema bunurilor de patrimoniu luate de austrieci de la Mănăstirea Putna şi de la celelalte mănăstiri din Bucovina în contextul Conferinţei de Pace din 1919

Marți, 10 septembrie 2019 – Mănăstirea Dragomirna

Stavrofora Maria Magdalena Gherghina, Tezaurul de legende şi poveşti al Mănăstirii Dragomirna

Ovidiu Olar, Un manuscris necunoscut al „şcolii” lui Crimca păstrat la Sinai

Pr. George Palade, Manuscrisele înstrăinate ale mitropolitului Anastasie Crimca. Psaltirea nr. 109 de la Biblioteca Muzeului de Istorie din Moscova

Boyka Mircheva, Mitropolitul Anastasie Crimca şi literatura şi cultura medievală bulgară

Ştefan S. Gorovei, Spre o monografie Anastasie Crimca. Trepte, piedici şi capcane

*

Cristian Antim Bobicescu, În tradiţia lui Ştefan cel Mare: Ieremia Movilă în căutarea unei legături cu regele Poloniei

Ştefan Andreescu, Episcopul Benedict „din Ţara Moldovei”

Olimpia Mitric, Despre „pierzătoriul foc” de la Mănăstirea Suceviţa (1831). O nouă sursă documentară

Ioan-Augustin Guriţă, Pagini de istorie bisericească mai puţin cunoscute din primii ani ai stăpânirii austriece în nordul Moldovei

Miercuri, 11 septembrie 2019 – Mănăstirea Putna

Alexandru Pascal, Cu privire la moştenirea manuscrisă a copistului moldovean Teodor Marişescul de la Mănăstirea Neamţ

Elena Firea, Sfinţi, icoane şi politică. Tensiuni diplomatice moldo-ruse în jurul unor icoane de secol XVII

Anna Eliseeva, Deux Anthologies de chant du monastère de Putna: nouvelles découvertes dans les archives du Musée d’Etat d’Histoire de Moscou

Ierod. Avraam Bugu, Sunt Cuviosul Teodosie de la Maniava şi monahul Teodosie Zotica una şi aceeaşi persoană ?

Ierod. Timotei Tiron, Un meşter argintar din secolul al XVIII-lea: monahul Rafail de la Putna

Protos. Dosoftei Dijmărescu, O scrisoare a ieroschimonahului Sila: omul sfânt care arată dreptatea şi aduce pacea

*

Alessandro Flavio Dumitraşcu, Noi izvoare privitoare la exportul de cereale ale Ţărilor Române în secolul al XV-lea

Mihai Gicoveanu, Pârcălabii de Neamţ din vremea lui Ştefan cel Mare. Conexiuni genealogice

Emil Dragnev, Frescele de la Sf. Gheorghe din Hârlău şi cea de-a doua fază a picturii murale din Moldova lui Ştefan cel Mare

Alexandru Pascal, Scrisoarea marii cneaghine a Moscovei Elena Stefanovna (Voloşanca) către tatăl ei, voievodul Moldovei Ştefan al III-lea (cel Mare): noi aspecte de cercetare

Mihai Anatolii Ciobanu, Un hronograf târziu, Ştefan cel Mare şi Bogdan Lăpuşneanu

Alexandru Molcosean, Dimensiunile personalităţii lui Ştefan cel Mare reflectate în manualele şcolare de istorie din Republica Moldova (1990–2013)

Comentariile sunt închise.