Editura Mitropolit Iacov Putneanul

Cuvinte despre Ștefan cel Mare (I)


„Cuvinte despre Ștefan cel Mare (I)” de Ierodiacon Gherasim Putneanul, A. D. Xenopol, Dimitrie Onciul

Cele trei discursuri adunate între copertele volumului, rostite în epoci diferite – cca. 1770, 1871 și 1904 –, ne înfățișează aceeași percepție din partea poporului: Ștefan este cel Mare, cel Sfânt, cel Bun; este suveranul model.


Autori:
Ierodiacon Gherasim Putneanul, A. D. Xenopol, Dimitrie Onciul

Anul apariției: 2022
Numărul de pagini: 106


EXTRASE

din carte