Editura Mitropolit Iacov Putneanul

De veghe în casa Măriei Sale. File de pateric de la Mănăstirea Putna


„De veghe în casa Măriei Sale. File de pateric de la Mănăstirea Putna”

Cartea „De veghe în casa Măriei Sale. File de pateric de la Mănăstirea Putna” cuprinde portretele a mai mult de 80 de nevoitori.‎ Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, întâiul ctitor al mănăstirii, și Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, al doilea ctitor beneficiază de cele mai ample prezentări. Între portretele cărții sunt cele ale sfinților Teoctist I, Daniil Sihastru, Teodosie de la Maniava, Ilie Iorest, Cuvioșii Sila, Paisie și Natan, ale unor mari personalități din epocile în care au trăit, precum Eustatie Protopsaltul (sec. XV), Mitropolitul Antonie (sec. XVIII), Arhim. Vartolomei Mazereanu (sec. XVIII), Episcopul Dositei Herescu (sec. XVIII), Episcopul Isaia Baloșescu (sec. XIX), dar și portretele părinților duhovnicești ai mănăstirii din secolul al XX-lea: Arhim. Iachint, Ieroschim. Chesarie, Arhid. Teofilact, monahul Serafim.


Ediția a doua
Anul apariției: 2019
Numărul de pagini: 432


EXTRASE

din carte