Centrul de Cercetare și Documentare

PrezentareCentrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna a fost înființat la 2 ianuarie 2005, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.


În cursul activităților științifice circumscrise anului comemorativ „Ștefan cel Mare și Sfânt 500” – 2004 s-a conturat nevoia existenței, la Mănăstirea Putna, a unei structuri care să trezească și să mențină interesul pentru cunoașterea trecutului nostru și care să impulsioneze cercetarea lui.


Scopul Centrului este cercetarea istoriei epocii ștefaniene și a istoriei Mănăstirii Putna. De la înființare până în prezent, Centrul a organizat la Mănăstirea Putna, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și la Institutul „Nicolae Iorga” din București peste douăzeci de ediții de comunicări științifice, sub numele „Colocviile Putnei”.


Dat fiind caracterul unitar al monahismului bucovinean în perioada de ocupație austriacă (1775–1918), începând cu ediția a IX-a, simpozionul cuprinde și o secțiune dedicată istoriei mănăstirilor din Bucovina în această epocă.


Pentru a înțelege rolul jucat de Sfânta Mănăstire Putna în salvarea și păstrarea cărților și a obiectelor de cult amenințate cu distrugerea, în urma dezafectării unor vechi lăcașuri de închinăciune, Centrul își propune și valorificarea marelui tezaur artistic și documentar al mănăstirii, prin publicarea atât a pieselor din depozit, cât și a documentelor inedite, păstrate fie în arhiva proprie, fie în alte arhive, publice sau private.

În ritmul reuniunilor științifice organizate de Centrul de Cercetare și Documentare „Ștefan cel Mare”, s-a stabilit ca, în anii impari, când colocviul găzduit de Sfânta Mănăstire Putna are loc la începutul lunii septembrie – rememorând, astfel, sfințirea din 1469 –, încă un colocviu, „mic”, de o singură zi, să aibă loc la vremea ieșirii din iarnă. Dacă cele mai multe dintre Colocviile Putnei din această serie au avut loc la Iași, două dintre ele au fost găzduite de Institutul de Istorie „N. Iorga” din București. De asemenea, de-a lungul anilor, mai multe ședințe ale Colocviilor Putnei au fost organizate la Mănăstirile Sucevița, Moldovița sau Dragomirna, marcând diferite evenimente din istoria acestor sfinte locașuri.


Centrul editează periodicul „Analele Putnei”, o revistă bianuală care acceptă spre publicare studii, articole, note, însemnări, documente, recenzii, note bibliografice referitoare la epoca lui Ștefan cel Mare, inclusiv înaintașii și succesorii săi imediați, la istoria Mănăstirii Putna și la istoria mănăstirilor din Bucovina.


„Analele Putnei” publică, în principal, lucrările simpozionului internațional de istorie „Colocviile Putnei”. De aceea, autorii care doresc să publice în „Analele Putnei” sunt încurajați să participe la o ediție a Colocviilor, în cadrul căreia să-și prezinte contribuția științifică înaintea specialiștilor consacrați din domeniu.

Pe lângă „Analele Putnei”, la editura Mitropolit Iacov Putneanul a Centrului de Cercetare au fost publicate peste 30 de volume, care însumează articole și studii nu numai din domeniul istoriei, ci și al arheologiei, al istoriei artei sau al literaturii vechi.