Colocviile Putnei

ediția a III-a


9–11 iulie 2006, Mănăstirea Putna

 

Duminică, 9 iulie 2006 

Voica Maria Pușcașu,

Paralelisme neîntâmplătoare

 

Paraschiva-Victoria Batariuc,

Ceramica de uz comun, smălțuită și decorată, descoperită la Mănăstirea Putna

 

Bogdan-Petru Maleon,

Preoții de mir din satele Mănăstirii Putna

 

Mihai-Bogdan Atanasiu,

Ilie Cantacuzino, ctitorul bisericii din Sihăstria Putnei

 

Ștefan S. Gorovei,

Ultimii ctitori ai clopotului Buga de la Mănăstirea Putna (1818)

 

Luni, 10 iulie 2006

Sfințirea bisericii cu hramul Sfântul Ștefan cel Mare de pe dealul Sion și Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur oficiată de IPS Pimen

 

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu,

Stareți ai Mănăstirii Putna din secolele XIX–XX. Chipuri și morminte

 

Olimpia Mitric,

Pomelnicele Putnei

 

Ștefan S. Gorovei,

Un ieromonah din Putna la Mitropolia din București (1677)

 

Petre Ș. Năsturel,

Așa-zisa „cruce bizantină” de la Putna

 

Lucian-Valeriu Lefter,

Gheorghe Evloghie, traducătorul și copistul Vieților de Sfinți de la Putna

 

Tudor-Radu Tiron,

O piesă de argintărie provenind din vechiul tezaur al Mănăstirii Putna

 

Maria Magdalena Székely,

Manuscrise răzlețite din scriptoriul și biblioteca Mănăstirii Putna

 

Marți, 11 iulie 2006

Monah Alexie Cojocaru,

Cărțile de oaspeți ale Putnei. Între istorie și veșnicie

 

Liviu Papuc,

Pelerinajele la Putna în perioada interbelică – mijloc de întărire a unității naționale

 

Anghel Popa,

Serbările de la Putna 


PUBLICAȚII

lansate