Colocviile Putnei

ediția a IX-a14–17 iulie 2010, Mănăstirea Putna


Miercuri, 14 iulie 2010

Te Deum oficiat de Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Deschiderea lucrărilor

 

Joi, 15 iulie 2010

Bogdan-Petru Maleon,

Observații privind dobândirea puterii princiare în Moldova epocii ștefaniene

 

Ștefan Andreescu,

Cronica lui Tursun bei despre Ștefan cel Mare. O nouă tălmăcire

 

Andrei Pippidi,

1475: atacul otoman asupra Cetății Albe

 

Nagy Pienaru,

Relațiile moldo-otomane. Solia lui Ștefan cel Mare la curtea lui Bayezid II (1485)

 

Liviu Pilat,

Cruciada din 1487, moment de cotitură în relațiile moldo-polone

 

Sergiu Iosipescu,

O contribuție la istoria militară a Moldovei sub Ștefan cel Mare și Sfânt (1497)

 

*

 

Zamfira Mihail,

Două manuscrise ale lui Ghervasie de la Putna (BAR, sl. 652 și ANR, mf. Bulg.)

 

Maria Magdalena Székely,

În jurul datării Liturghierului lui Ghervasie de la Putna (BAR Cluj, ms. sl. 2)

 

Mihai Mîrza,

Reconstruirea ansamblului monastic putnean în secolul al XVIII-lea. Strădaniile monahilor

 

Monah Alexie Cojocaru,

Contribuții la cunoașterea patrimoniului religios al Mănăstirii Putna

 

Monah Iustin Taban,

Portretele egumenilor Mănăstirii Putna. Câteva rectificări


Vineri, 16 iulie 2010

Ierom. Dosoftei Dijmărescu,

Statutul Cuviosului Daniil Sihastrul la mijlocul veacului al XVI-lea și o posibilă semnificație

 

Mihai-Bogdan Atanasiu,

O danie a lui Iacov Putneanul și semnificațiile ei

 

Olimpia Mitric,

Inventare bisericești din Bucovina istorică în Arhivele Statului din Cernăuți

 

Monahia Maria Magdalena Gherghina,

Mănăstirea Dragomirna. 1875–1918

 

Liviu Papuc,

Inaugurarea statuii lui Ștefan cel Mare la Iași – moment de efervescență națională

 

Sergiu Iosipescu,

Mitropolitul Tit Simedrea și Sfânta Mănăstire Putna (un document neștiut)

 

*

 

Ovidiu Cristea,

Legenda mamei lui Ștefan cel Mare și o întâmplare din Țara Sfântă a secolului al XII-lea

 

Radu Păun,

În jurul pomenirii lui Ștefan cel Mare la Muntele Athos. Câteva observații

 

Elena Firea,

Ștefan cel Mare și cultul sfinților locali

 

Lucian Lefter,

Solidarități moștenite în descendențele boierilor lui Ștefan cel Mare

 

Ștefan S. Gorovei,

„Cel Mare”. Mărturii și interpretări

 

Închiderea lucrărilor


Sâmbătă, 17 iulie 2010

Excursie de studii la biserici și mănăstiri din secolele XV-XVI din Bucovina


PUBLICAȚII

lansate