Colocviile Putnei

ediția a VI-a9–13 iulie 2008, Mănăstirea Putna

 

Miercuri, 9 iulie 2008

Te Deum oficiat de Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților
Deschiderea lucrărilor

 

Ștefan cel Mare și epoca sa
Joi, 10 iulie 2008

Bogdan-Petru Maleon,

Raporturile dintre puterea politică și autoritatea eclesiastică în Moldova lui Ștefan cel Mare. Între tradiția ortodoxă și specificul local

 

Liviu Pilat,

Mitropolitul Teoctist I și Biserica Moldovei

 

Ștefan Andreescu,

Data scrisorii lui Uzun Hassan către Ștefan cel Mare. Noi contribuții

 

Nagy Pienaru, Ovidiu Cristea,

Moldova, Imperiul Otoman și Veneția în 1497. Un document otoman inedit

 

Tudor-Radu Tiron,

Despre „soarele de amiază” din stema lui Ștefan cel Mare

 

* 

 

Paraschiva-Victoria Batariuc,

Fragmente vestimentare aflate în mormintele Mănăstirii Putna

 

Nicolae N. Pușcașu (†), Voica Maria Pușcașu,

Cercetările Arheologice de la Voroneț (1964–1967)

 

Maria Magdalena Székely,

Ctitorii Voronețului

 

Ierom. Dosoftei Dijmărescu,

Ștefan cel Mare și Daniil Sihastrul. O perspectivă nouă

 

Emil Dragnev,

„Judecata de Apoi” în istoriografia picturii murale din Moldova de la mijlocul secolului XV până la mijlocul secolului XVI. Observații asupra unei „absențe” stranii și asupra unei „apariții” miraculoase

 

Mitropolitul Iacov Putneanul și vremea sa
Vineri, 11 iulie 2008

Pr. Constantin Cojocaru,

Antonie, mitropolit al Moldovei, al Cernigovului și al Bielgorodului

 

Andrei Pippidi,

Mitropolitul Antonie, Ion Neculce și rușii

 

Ruxandra Nazare,

Nichifor Sidis, mitropolit al Moldovei (1740–1750), predecesorul lui Iacov Putneanul

 

Petronel Zahariuc,

Iacov Putneanul și „necazul de obște” al Moldovei

 

Ierom. Marcu Petcu,

Mănăstiri și schituri din vremea lui Iacov Putneanul

 

* 

 

Lucian Lefter,

Iacov Putneanul, școala din satul Putna și Școala Domnească din Iași

 

Monah Alexie Cojocaru,

Moștenirea lui Iacov Putneanul la Putna

 

Mihai-Bogdan Atanasiu,

Un colaborator al lui Iacov Putneanul: ieromonahul Nathan(ail)

 

Andrei Eșanu, Valentina Eșanu,

O operă nevalorificată a lui Vartolomei Mazereanu: pomelnicul Mănăstirii Voroneț

 

Ștefan S. Gorovei,

Arhimandritul Vartolomei Mazereanu și activitatea sa. Contribuții

 

Sâmbătă, 12 iulie – duminică, 13 iulie 2008

Excursie de studii
Închiderea lucrărilor


PUBLICAȚII

lansate