Colocviile Putnei

ediția a X-aDin tezaurul Mănăstirii Putna

Iași, 24 februarie 2011


Oameni și cărți

Petronel Zahariuc,

O pagină din istoria bibliotecii Mănăstirii Putna

 

Maria Magdalena Székely,

Manuscrisele slave de la Putna. O revenire

 

Monah Alexie Cojocaru,

Coligatul 2505 din biblioteca Mănăstirii Putna

 

Monah Iustin Taban,

Un manuscris putnean inedit din vremea egumenului Teofil Patraș (1901-1917)


Gesturi și imagini

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu, Ioan-Augustin Guriță,

Hrisoavele domnești din 1760 și 1762 pentru Iacov Putneanul. Câteva observații

 

Ieromonah Marcu Petcu, monah Timotei Tiron,

Imagini uitate ale Mănăstirii Putna

 

Bogdan Atanasiu,

Istorie în imagini. Colecția de fotografii a Mănăstirii Putna

 

Ștefan S. Gorovei,

Despre donatorii unor obiecte din tezaurul Mănăstirii Putna