Colocviile Putnei

ediția a XII-a11–14 iulie 2012, Mănăstirea Putna


Miercuri, 11 iulie 2012

Te Deum oficiat de Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Deschiderea lucrărilor


Elka Bakalova,

The Holy Relics and Miraculous Icons – Functions in the Creating of Sacred Space

 

Klimentina Ivanova, Ivan Biliarsky,

La traduction slave du Récit du siège de Constantinople, lu en samedi de l’Acathiste de la Vierge

 

Ștefan S. Gorovei,

Trei cercetători ai istoriei lui Ștefan cel Mare: Emil Turdeanu, Nicoară Beldiceanu, Petre Ș. Năsturel


Joi, 12 iulie 2012

Ovidiu Cristea, Marian Coman,

„O scrisoare pierdută”: Ștefan cel Mare și boierii de margine ai Țării Românești

 

Sergiu Bacalov,

Ștefan cel Mare, legenda Vrancei și problema frontierei moldo-muntene

 

Liviu Pilat,

Misiunea lui Jan Ossolinski și problema Țării de Jos la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare

 

Sergiu Iosipescu,

Moldova lui Ștefan cel Mare și Sfânt – câteva contribuții

 

Silviu Andrieș-Tabac,

Drapelele moldovenești din epoca lui Ștefan cel Mare. Bilanțuri sursologice și istoriografice

 

Lucian-Valeriu Lefter, Tudor-Radu Tiron,

Boierii lui Ștefan cel Mare – începuturi și descendențe. Conexiuni genealogice și moșteniri heraldice

 

* 


Marius Diaconescu,

Caracterul stăpânirii feudelor ardelene de către Ștefan cel Mare

 

Ștefan Andreescu,

Ștefan „cel Bătrân” în cronica lui Giacommo di Pietro Luccari

 

Ovidiu Cristea,

Pregătirea comemorării lui Ștefan cel Mare în 1954 potrivit unor documente ale Partidului Muncitoresc Român


Jonathan Eagles,

Ștefan cel Mare and Nationalism: The Prince As an Ethnosymbol

 

Ilona Czamańska,

Cultul domnilor sfinți în Europa Centrală și de Sud-Est în trecut și în epoca contemporană

 

Radu G. Păun,

Despre dimensiunea socială a daniilor moldovenești pentru Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos


Vineri, 13 iulie 2012

Marius Diaconescu,

Din urmările încuscririi lui Ștefan cel Mare cu Bartolomeu Dragfi

 

Maria Magdalena Székely,

Ștefan cel Mare și Mănăstirea Bistrița

 

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu,

„Domnul l-a iubit pe acesta”. Note privind fiul conducătorului în tradiția ortodoxă


Mihai-Bogdan Atanasiu,

Un monah putnean din Țara de Jos: Dionisie Hudici

 

Mihai Mîrza,

Tipografia Mitropoliei Moldovei la mijlocul secolului al XVIII-lea. Noi contribuții

 

Ioan-Augustin Guriță,

Mitropolitul Gavriil Callimachi și Mănăstirea Putna

 

*

 

Monah Alexie Cojocaru,

Egumenii Mănăstirii Putna. Certitudini și incertitudini

 

Monah Timotei Tiron,

Un egumen al Putnei: Ghenadie Platenchi

 

Liviu Papuc,

Arhimandritul Teofil Patraș – portret „en miettes”


Monah Iustin Taban,

Optsprezece ani din viața Putnei în documente de arhivă (1900–1918)

 

Monah Ieremia Berbec,

Arhiepiscopul Victorin Ursache al Americii (1912–2001)

 

Arhimandrit Melchisedec Velnic,

Impactul Decretului 410/1959 asupra Mănăstirii Putna și a vieții monahale din Bucovina


Sâmbătă, 14 iulie 2012

Margarita Kuiumdjieva,

Old Testament Figures of Power in Post-Byzantine Art: The Case of Moses

 

Adrian Andrei Rusu,

Pe urmele Nodului lui Solomon în arta medievală de la granița secolelor XV–XVI. Ipostaze identificate

 

Elena Firea,

Ciclul martiriologic al Sfântului Ioan cel Nou în frescele bisericii episcopale din Roman


Nagy Pienaru,

O cronică otomană cu miniaturi

 

Paraschiva-Victoria Batariuc,

Pietrele sculptate de la Putna – din istoriografia problemei

 

Ștefan S. Gorovei,

Legende, mituri și povești în istoria Mănăstirii Putna


PUBLICAȚII

lansate