Colocviile Putnei

ediția a XIII-a7 martie 2013, Institutul de Istorie „N. Iorga”, București

 

De la „sfântrăposații înaintași” la „marele Io Ștefan voievod” 

Dumitru Nastase (Atena),

Pălăria lui Alexandru cel Bun

 

Șerban Papacostea (București),

Alexandru cel Bun – sfârșit de domnie

 

Arhimandrit Policarp Chițulescu (București),

Un manuscris necunoscut copiat din porunca lui Iliaș voievod, domnul Moldovlahiei (1434)

 

Nagy Pienaru (București),

Moldova lui Ștefan cel Mare în cronica persană a lui Hasan Rumlu

 

Olimpia Mitric (Suceava), Christian Nicolaï (Paris),

Un document de la Ștefan cel Mare, într-o colecție particulară din Franța

 

Liviu Pilat (Iași),

Despre „pretendența” lui Luca Arbure


„Mănăstirea lui dragă”

Maria Magdalena Székely (Iași), Ivan Biliarsky (Sofia),

Tetraevanghelul ieromonahului Macarie din Putna (1529)

 

Monah Timotei Tiron (Mănăstirea Putna),

Mănăstirea Putna la mijlocul veacului al XVIII-lea: o imagine regăsită

 

Ștefan S. Gorovei (Iași),

Istorie putneană imaginară în pomelnicul Mitropoliei Moldovei (1754)

 

Ioan-Augustin Guriță (Iași),

Informații noi despre Antonie, fost mitropolit al Moldovei

 

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu (Mănăstirea Putna),

Raporturile dintre Mănăstirea Putna și sihăstria ei în secolul al XVIII-lea

 

Monah Iustin Taban (Mănăstirea Putna),

Mănăstirea Putna în timpul stăreției lui Atanasie Prelipceanu (1932–1937)