Colocviile Putnei

ediția a XIV-a



4–7 septembrie 2013, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Moldovița


Miercuri, 4 septembrie 2013 – Mănăstirea Putna

Te Deum oficiat de Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Deschiderea lucrărilor

 

Elka Bakalova,

Pillar of Fire as Sign of Theophany: Word and Image (Some Examples from Postbyzantine Art)

 

Margarita Kuiumdjieva,

In the Shadow of Your Wings: An Unusual Image of St Paraskeva

 

Radu G. Păun, Ivan Biliarsky,

Textul Sinodiconului Ortodoxiei din Triodul tipărit la Buzău în 1700. Considerații preliminare


Joi, 5 septembrie 2013 – Mănăstirea Moldovița

Andrei Pippidi,

Un frate necunoscut al lui Petru Rareș

 

Teodora Artimon,

Persuasiuni medievale: Petru Rareș și retorica sa vizuală

 

Elena Firea,

Ioan cel Nou – un sfânt militar? Reprezentări ale Sfântului Ioan cel Nou în arta epocii lui Petru Rareș

 

*

 

Ioan-Augustin Guriță,

Un tablou votiv regăsit

 

Nikolaos Mertzimekis, Florin Marinescu,

Petru Rareș și Mănăstirea Zografu. Date necunoscute

 

Ștefan Andreescu,

Vlad vodă Vintilă al Țării Românești și Mănăstirea Humor (1534)

 

*

 

 

Olimpia Mitric,

Un manuscris din perioada lui Iliaș Rareș, în Biblioteca Sileziană din Katowice (Polonia)

 

Petronel Zahariuc,

Contribuții privitoare la istoria Mănăstirii Probota

 

Bogdan-Petru Maleon,

Despre unele stăpâniri ale Mănăstirii Probota


Vineri, 6 septembrie 2013 – Mănăstirea Putna

Ovidiu Cristea,

Politică și știri în corespondența lui Ștefan cel Mare cu Brașovul

 

Alessandro Flavio Dumitrașcu,

Relațiile Moldovei cu genovezii în timpul lui Ștefan cel Mare: salutatio și dreptul de preemțiune

 

Alexandru Pînzar,

„El Capitano Generale del Re d’Ungheria et del Valacho chiamato Stefano Vajovoda”. Statut și prestigiu reflectate în limbajul diplomatic al epocii lui Ștefan cel Mare

 

Liviu Pilat,

Observații privind armistițiul moldo-polon din 1497

 

Marius Diaconescu,

Poziția voievodului Transilvaniei față de stăpânirile domnilor Moldovei și Țării Românești în Ungaria în 1499

 

Andrei Pippidi,

Ahmed pașa, fiul lui Ștefan cel Mare?

 

* 


Radu G. Păun,

Pomenirea lui Ștefan cel Mare (și a urmașilor săi) la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos. O îndreptare necesară

 

Ovidiu Cristea,

Glasul lăncilor: pe marginea unui gest de putere al lui Bogdan al III-lea

 

Sergiu Iosipescu,

Basarabia de la Ștefan cel Mare la Petru Rareș

 

Ovidiu Olar,

Sinodul de la Iași (1642). Crearea tradiției și geneza mitului

 

Protosinghel Dosoftei Dijmărescu,

Sfinții Moldovei până la sfârșitul secolului al XVII-lea


Sâmbătă, 7 septembrie 2013 – Mănăstirea Putna

Maria Magdalena Székely,

Refacerea Putnei – „proiect național” sau gest de putere?

 

Ioan-Augustin Guriță,

Note pe marginea unui manuscris putnean

 

Ștefan S. Gorovei,

Facerea, prefacerea și desfacerea unei mari arhive. Mănăstirea Putna


Monah Alexie Cojocaru,

Despre doi egumeni și un „stareț”: Ghervasie, Antonie și Paisie

 

Liviu Papuc,

Noi date despre părintele stareț Teofil Patraș

 

Monah Iustin Taban,

Condicile unei epoci. Cărți de oaspeți ale Putnei din perioada 1948–1960


PUBLICAȚII

lansate