Colocviile Putnei

ediția a XV-a9–12 iulie 2014, Mănăstirea Putna


Miercuri, 9 iulie 2014

Te Deum oficiat de Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Deschiderea lucrărilor


Ștefan S. Gorovei,

Un tablou votiv și o necropolă familială. Biserica logofătului Tăutu de la Bălinești

 

Voica Maria Pușcașu,

Mormintele de la Bălinești

 

Olimpia Mitric,

Mineiul logofătului Tăutu (1492)

 

Alexandru Pînzar,

Donația de pe Ceremuș


Joi, 10 iulie 2014

Ovidiu Cristea, Marian Coman,

Istorii paralele, istorii convergente. Țara Românească și Moldova între 1457 și 1476

 

Alessandro Flavio Dumitrașcu,

Relațiile politice ale lui Ștefan cel Mare cu genovezii din Crimeea (1457–1470)

 

Marius Diaconescu,

Din nou despre relațiile moldo-polone: campania moldovenilor în Maramureș în 1472

 

Nagy Pienaru,

Cronica lui Yusuf. Campania otomană din 1476

 

Ștefan Andreescu,

Un ecou din Belgrad al confruntării moldo-otomane din 1476

 

Sergiu Iosipescu,

Ștefan cel Mare domn al Țării Românești

 

Marius Diaconescu,

Pe marginea unui izvor despre sprijinul militar al Ungariei pentru domnul Moldovei în jurul anului 1500

 

*

 

Tudor-Radu Tiron, Lucian-Valeriu Lefter,

Sigiliile boierilor lui Ștefan cel Mare

 

Arhim. Policarp Chițulescu,

Noi manuscrise și copiști din Moldovlahia

 

Zamfira Mihail,

Mineiele ștefaniene de la Dobrovăț

 

Alexandru Pascal, Silviu Tabac,

Autografe puțin cunoscute ale cărturarilor Spiridon și Eustatie de la Putna

 

Monah Alexie Cojocaru,

Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Cea mai veche traducere în limba română făcută de mitropolitul Dosoftei al Moldovei

 

Margarita Kuiumdjieva,

Some Notes on the Genesis Cycle in Post-Byzantine Art


Vineri, 11 iulie 2014

Elka Bakalova,

Un Aër-épitaphios roumain en Serbie: le don d’Alexandru Lăpușneanu au monastère de l’Ascension à Miléshévo

 

Olimpia Mitric,

Un epitrahil necunoscut din timpul voievodului Ieremia Movilă

 

Maria Magdalena Székely,

Pe urmele vechilor odoare ale Mănăstirii Solca

 

Ioan-Augustin Guriță,

Ultimele pagini ale unei istorii comune: Schitul Mare din Galiția și Mănăstirea Sucevița

 

Sorin Grigoruță,

Despre bolnițele mănăstirești în Moldova

 

Ana-Felicia Diaconu,

Mănăstirile bucovinene în lumina unor documente de la Sever Zotta

 

Monah Iustin Taban,

„Mazilirea” mitropolitului Sava Balaci de către Constantin Duca în 1701–1702. Semnificațiile unei crize de putere

 

*

 

Mihai-Bogdan Atanasiu,

„Condica” viețuitorilor Mănăstirii Putna (secolele XV–XVIII). Preliminariile unei cercetări

 

Ștefan S. Gorovei,

La Mănăstirea Putna, în domnia lui Alexandru vodă Lăpușneanu. O semnalare

 

Mihai Mîrza,

Episcopul Ioanichie al Romanului, ctitor la Mănăstirea Putna

 

Liviu Papuc,

Câteva completări la profilul arhimandritului Grigorie Volcinschi

 

Protos. Dosoftei Dijmărescu,

Reorganizarea Mănăstirii Putna în 1956

 

Maria Alexandru,

Calofonia de tradiție bizantină în Școala muzicală de la Putna: Sf. Ioan Cucuzel și Eustatie protopsaltul


Sâmbătă, 12 iulie 2014

Excursie de studii


PUBLICAȚII

lansate