Colocviile Putnei

ediția a XVII-a2–5 septembrie 2015, Mănăstirea Putna


Miercuri, 2 septembrie 2015

Te Deum oficiat de Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților
Deschiderea lucrărilor


Voica Maria Pușcașu,

Arhitectura eclesiastică în timpul domniei lui Ștefan cel Mare. Ce și cât știm

 

Ștefan S. Gorovei,

Patrimoniul nostru istoric. Studiu de caz: Mănăstirea Dragomirna

 

Olimpia Mitric,

Inventarul Muzeului Arhidiecezan al Bucovinei din Cernăuți

 

Marius Chelcu,

Soarta arhivelor mănăstirilor din Bucovina: reconstituire după un inventar din 1805


Joi, 3 septembrie 2015

Oliver Jens Schmitt,

Rezistența împotriva cuceririi otomane în spațiul balcanic: o privire comparativă

 

Marius Diaconescu,

Semnificațiile omagiului de vasalitate al lui Ștefan cel Mare față de Matia Corvin. Necesitatea redefinirii lui în istoriografia română

 

Nagy Pienaru,

Moldova lui Ștefan cel Mare în cronica Opt Paradisuri de Idris Bitlisi


Liviu Cîmpeanu,

Atunci și tătarii au lovit Țara Moldovei din partea aceea… Observații asupra conflictului moldo-tătar din vara anului 1476

 

Mihai Anatolii Ciobanu,

Soli moscoviți la curtea lui Ștefan vodă. Chipuri de oameni și faptele lor

 

Ovidiu Cristea,

„Apus de soare”: Imperiul Otoman, Moldova și Țara Românească în primele decenii după moartea lui Ștefan cel Mare

 

*

 

Monah Alexie Cojocaru,

Date noi despre dvera lui Bogdan al III-lea (1510)

 

Alexandru Pascal,

Un Tetraevanghel necunoscut al ieromonahului Macarie de la Putna (1529) dintr-o colecție privată

 

Monah Iustin Taban,

Mitropolitul Anastasie al Moldovei și statutul său excepțional în anii de retragere la Putna (1578–1588)


Mihai-Bogdan Atanasiu,

Ctitori ai Mănăstirii Putna din veacurile XVII–XVIII. Note prosopografice

 

Bogdan Mateescu,

Familie și gospodărie în Putna în prima jumătate a secolului XIX. O perspectivă demografică și genealogică

 

Mihai Mîrza,

Constantin vodă Racoviță, mănăstirile și târgurile din Moldova. Istoria unor danii controversate


Vineri, 4 septembrie 2015

Ștefan Andreescu,

Despre clădirea rezidențială din incinta Mănăstirii Probota

 

Elena Firea,

Sfântul Ioan cel Nou și portarii Sucevei. Schiță pentru o istorie a patronajului boieresc asupra cultului mucenicului de la Suceava în Evul Mediu (secolele XV–XVII)

 

Radu G. Păun,

Moaște și minuni la Mănăstirea Hilandar de la Muntele Athos


Ivan Biliarsky,

Un manuscrit slave de Moldavie du XVIe siècle: contenu et contexte historique

 

Ioan-Augustin Guriță,

La 341 de ani după căderea Constantinopolului: un manuscris, un sucevean și un fenomen cultural

 

Oana-Mădălina Popescu, Liana Năstășelu,

Acest blagoslovit de Dumnezeu arhiereu. Date despre ierarhii Moldovei într-un manuscris din veacul

al XIX-lea

 

*

 

Maria Magdalena Székely,

O sanie, un pelerinaj și două broderii: ce se mai poate afla despre Ștefan cel Mare

 

Liviu Papuc,

Urme ștefaniene în două istorii mai puțin frecventate

 

Alessandro-Flavio Dumitrașcu,

Via terrestris: o coabitare moldo-genoveză controversată din timpul domniei lui Ștefan cel Mare


Alexandru Pînzar,

Accesibilitate și centralitate. Târgurile Moldovei în rețeaua internă de drumuri mari de comerț din veacul al XV-lea

 

 

Liviu Pilat,

Observații în legătură cu unele simboluri din stema lui Ștefan cel Mare

 

Ștefan S. Gorovei,

Heraldică dinastică. Ștefan cel Mare și stemele sale


PUBLICAȚII

lansate