Colocviile Putnei

ediția a XX-a30 august – 2 septembrie 2017, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Dragomirna


Miercuri, 30 august 2017 – Mănăstirea Putna

Te Deum oficiat de Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Deschiderea lucrărilor


Radu G. Păun,

Slujba la Duminica Ortodoxiei. Contribuții la istoria Triodului în limba română (secolele al XVII-lea – al XIX-lea)

 

Ivan Biliarsky,

L’idée dynastique dans un manuscrit liturgique

 

Alexandru Pînzar,

Reizbucnirea crizei politico-dinastice în Moldova în 1447. O nouă analiză a izvoarelor

 

Daniel Ursprung,

Propaganda și popularizarea: povestirile despre Vlad Țepeș în contextul anului 1488

 

Claudia Rapp,

Kaisarios Dapontes (1713–1784): Orthodoxy and Education between Mount Athos and the Danubian Principalities


Joi, 31 august 2017 – Mănăstirea Putna

Protosinghel Dosoftei Dijmărescu,

Tipuri de motivații pentru acțiunile lui Ștefan cel Mare dincolo de granițele Moldovei

 

Mihai Anatolii Ciobanu,

La începuturile relațiilor moldo-moscovite

 

Ovidiu Cristea,

Moldova și Polonia în epoca lui Ștefan cel Mare: surse și interpretări în ultimele trei decenii

 

Elena Firea,

Un ecou al asediului Sucevei din anul 1497 în frescele de la Arbore? 

 

Monah Alexie Cojocaru,

Despre autenticitatea pisaniei cu stemă de la Mănăstirea Putna (1481). În jurul unei controverse

 

Mihai Gicoveanu,

Lespezile funerare din vremea lui Ștefan cel Mare și a urmașilor săi. Tipologie și conținut

 

*

 

Voica Maria Pușcașu,

Arhitectura eclesiastică din vremea lui Ștefan cel Mare. Ce și cât știm

 

Adinel Dincă,

Manuscrisul cronicii moldo-germane (1502): o analiză paleografică

 

Preot Dumitru Tincu,

Tetraevanghelul bisericii curților din Hârlău (1504) 

 

Alexandru Pascal,

O însemnare și un manuscris din vremea lui Petru Rareș

 

Maria Magdalena Székely,

Un portret neașteptat în biserica Mănăstirii Coșula

 

Arcadie M. Bodale,

Izvoare noi despre campania otomană din 1538

 

Ștefan S. Gorovei,

Ștefan cel Mare, Petru Rareș și Arhiepiscopia de Ohrida


Vineri, 1 septembrie 2017 – Mănăstirea Dragomirna

Ștefan S. Gorovei,

Contribuții „mărunte” la istoria Mănăstirii Dragomirna

 

Monahia Maria Magdalena Gherghina,

Hramul Sfintei Treimi la Dragomirna

 

Jadranka Prolović,

Ilustrația Apostolului lui Anastasie Crimca de la Viena

 

Alexandru Pascal,

Scrisoarea lui Anastasie Crimca adresată patriarhului Moscovei Filaret Nikitici (1625) 

 

Vera Tchentsova,

Miron Barnovschi Movilă et la cour de Moscou: à propos des reliques de Saint Jacques le Persan

 

*

 

Maria Magdalena Székely,

Acte ctitoricești și gesturi de putere la Miron vodă Barnovschi

 

Mihai Anatolii Ciobanu,

Scrisori din Dragomirna. Știri noi despre Paisie Velicicovschi

 

Olimpia Mitric,

Inventarele vechi ale Mănăstirii Sucevița

 

Mihai-Bogdan Atanasiu,

Ctitori ai Sihăstriei Putnei din veacul al XVIII-lea. Note prosopografice

 

Marius Chelcu,

O condică de documente de la începutul secolului al XIX-lea, martor al „desfacerii” arhivelor mănăstirilor din Bucovina


Sâmbătă, 2 septembrie 2017 – Mănăstirea Putna

Liviu Cîmpeanu,

Considerații privind artileria lui Ștefan cel Mare

 

Marius Diaconescu,

Mobilizarea oastei ungare în contextul evenimentelor din 1498

 

Ștefan Andreescu,

Despre un proiect de cruciadă din anul 1500

 

*

 

Monah Iustin Taban,

Filotei de Putna, episcop de Roman în vremea lui Mihai Viteazul

 

Ștefan S. Gorovei,

File uitate din biografia unui egumen putnean

 

Ioan-Augustin Guriță,

Încercările unei generații. Putneni în administrația bisericească din Moldova (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea) 

 

Ierodiacon Timotei Tiron,

Mormintele vechi și noi ale Mănăstirii Putna. Câteva considerații și actualizări

 

Mircea-Cristian Ghenghea,

„Straja țării”: Ștefan cel Mare și Mănăstirea Putna în imagini filatelice românești


PUBLICAȚII

lansate