Colocviile Putnei

ediția a XXI-a11–15 iulie 2018, Mănăstirea Putna


Miercuri, 11 iulie 2018

Te Deum oficiat de Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Deschiderea lucrărilor


Ștefan Andreescu,

Ideea imperială în țările române. Alte puncte de vedere


Voica Maria Pușcașu,

Între Prut și Nistru în secolul al XV-lea. Gânduri de arheolog


Monah Iustin Taban,

Patrimoniul și statutul monahilor în Moldova medievală. O temă cu implicații multiple


Joi, 12 iulie 2018

Adrian Andrei Rusu,

Armele lui Ștefan cel Mare


Liviu Cîmpeanu,

Campania lui Ștefan Báthory, căpitanul lui Matia Corvinul, în Moldova și Țara Românească, în vara-toamna anului 1476

 

Liviu Pilat,

Ștefan cel Mare, Mesih pașa și preliminariile războiului moldo-polon

 

Maria Magdalena Székely, Ștefan S. Gorovei,

Oglinda puterii. Domnia lui Ștefan cel Mare și Cronica moldo-germană

 

Ovidiu Cristea,

Tributul Moldovei la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare: mărturia lui Marino Sanudo cel Tânăr

 

Mihai Anatolii Ciobanu,

Marele cneaz Ivan Ivanovici zis cel Tânăr: ginerele lui Ștefan vodă

 

* 


Lidia Cotovanu,

Un epitrahil de la Ștefan cel Mare regăsit în colecțiile Muzeului Bizantin și Creștin din Atena

 

Vlad Bedros,

Iconografii cu caracter trinitar în pictura murală din Moldova (sec. XV–XVI)

 

Olimpia Mitric,

Lumea tipăriturilor slave în biblioteci ecleziastice sucevene. Valoarea documentară a însemnărilor autografe

 

Ovidiu Cristea,

Pentru o ediție critică a scrisorii lui Ștefan cel Mare către principii creștini: observații pe marginea listei căpeteniilor otomane

 

Sergiu Iosipescu, Raluca Iosipescu,

O nouă istorie cantacuzinească a românilor și consemnările sale despre domnia lui Ștefan cel Mare


Vineri, 13 iulie 2018

Excursie de studii


Sâmbătă, 14 iulie 2018

Alexandru Pascal,

Două manuscrise cu însemnări de donație din secolul al XVII-lea pentru Mănăstirea Putna din colecțiile Bibliotecii de Stat a Rusiei din Moscova

 

Ierodiacon Avraam Bugu,

Monahul Pafnutie, protopsalt și caligraf al Mănăstirii Putna

 

Monah Alexie Cojocaru,

Școala de broderie de la Mănăstirea Putna (sec. XV–XVI). Caracteristici și comparații

 

Ioan-Augustin Guriță,

Un arhiereu putnean uitat: episcopul Antonie al Romanului

 

Olivia Senciuc,

Condica pentru hrana și banii călugărilor Mănăstirii Putna din anii 1881–1890

 

*


Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu,

Descoperirea cartografică europeană a Sfintei Mănăstiri Putna

 

Mihai-Bogdan Atanasiu,

O operă „uitată”: Documentele mănăstirilor din Bucovina de Teodor Balan

 

Marius Diaconescu,

Invocarea lui Ștefan cel Mare și a Mănăstirii Putna în discursul unionist din 1917–1918

 

Mircea-Cristian Ghenghea,

Stindardul lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Zografu. Ecouri franceze și semnificații românești în contextul anilor 1917–1918


PUBLICAȚII

lansate