Colocviile Putnei

ediția a XXII-a12 februarie 2019, Institutul de Istorie „N. Iorga”, București

 

Liviu Cîmpeanu (Sibiu),

Relațiile lui Iancu de Hunedoara cu Țara Românească și Moldova în 1442–1456. O reevaluare (I)

 

Sergiu Iosipescu (București),

Domnul Moldovei și Marele Turc – ultima bătălie din campania de la 1462

 

Maria Magdalena Székely (Iași),

Violența – instrument al puterii în Moldova lui Ștefan cel Mare

 

Monah Iustin Taban (Mănăstirea Putna),

O reconstituire cartografică a braniștii Mănăstirii Putna la anul 1502

 

Ștefan S. Gorovei (Iași),

Conexiuni culturale putnene în secolul al XVIII-lea

 

* 


Ierodiacon Avraam Bugu (Mănăstirea Putna),

Ieromonahul Vasilie, protopsalt și caligraf al Mănăstirii Slatina

 

Monah Alexie Cojocaru (Mănăstirea Putna),

Egumenii Mănăstirii Putna (1762–1878). Atestări în Condica vitelor și a stupilor începută de arhimandritul Vartolomei Mazereanu

 

Alexandru Pascal (Moscova),

O adăugire la vechea zestre a Mănăstirii Putna (secolul al XVIII-lea)

 

Ioan-Augustin Guriță (Iași),

Dascăli putneni din veacul al XVIII-lea

 

Nagy Pienaru (București),

Știri despre mănăstiri, preoți și călugări din Țările Române în documente turcești din veacul al XVI-lea