Colocviile Putnei

ediția a XXIII-a


8–11 septembrie 2019, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Dragomirna

Duminică, 8 septembrie 2019 – Mănăstirea Putna

Te Deum, Deschiderea lucrărilor


Ivan Biliarsky,

The Holy Women in the Works of Patriarch Euthymius of Tarnovgrade

Alice Isabella Sullivan,

Tradiții artistice bizantine în broderiile moldovenești


Luni, 9 septembrie 2019 – Mănăstirea Putna

Liviu Cîmpeanu,

Relațiile lui Iancu de Hunedoara cu Țara Românească și Moldova, 1442–1456. O reevaluare (II)

Liviu Pilat,

Războiul anti-otoman și preliminariile păcii moldo-polone (1499)

Ovidiu Cristea,

Vae victis: confruntările Veneției și Moldovei cu Imperiul Otoman (secolul XV – mijlocul secolului XVI)

Ștefan S. Gorovei,

Ștefan, țara sa, oamenii săi. Reflecții contrariate

Adrian Andrei Rusu,

Depozite în domnia lui Ștefan cel Mare (de la idei, la realități arheologice)


Voica Maria Pușcașu,

Necropole medievale

*

Maria Magdalena Székely,

Din nou despre însemnele doamnei Maria Asanina Paleologhina. O abordare istoriografică

Mihai Anatolii Ciobanu,

Un panaghiar de la Ștefan Tomșa pentru Mănăstirea Solca. Notă informativă

Vera Tchentsova,

Putna and Muscovy in the Last Years of Metropolitan Dosoftei Barilă’s Life


Mihai-Bogdan Atanasiu,

Pomelnicul Mănăstirii Pângărați și autorul său putnean


Monah Alexie Cojocaru,

Viața economică a Mănăstirii Putna în secolul al XVIII-lea (I)


Marius Diaconescu,

Problema bunurilor de patrimoniu luate de austrieci de la Mănăstirea Putna și de la celelalte mănăstiri din Bucovina în contextul Conferinței de Pace din 1919

Marți, 10 septembrie 2019 – Mănăstirea Dragomirna

Stavrofora Maria Magdalena Gherghina,

Tezaurul de legende și povești al Mănăstirii Dragomirna


Ovidiu Olar,

Un manuscris necunoscut al „școlii” lui Crimca păstrat la Sinai


Pr. George Palade,

Manuscrisele înstrăinate ale mitropolitului Anastasie Crimca. Psaltirea nr. 109 de la Biblioteca Muzeului de Istorie din Moscova

Boyka Mircheva,

Mitropolitul Anastasie Crimca și literatura și cultura medievală bulgară


Ștefan S. Gorovei,

Spre o monografie Anastasie Crimca. Trepte, piedici și capcane

*

Cristian Antim Bobicescu,

În tradiția lui Ștefan cel Mare: Ieremia Movilă în căutarea unei legături cu regele Poloniei

Ștefan Andreescu,

Episcopul Benedict „din Țara Moldovei”


Olimpia Mitric,

Despre „pierzătoriul foc” de la Mănăstirea Sucevița (1831). O nouă sursă documentară

Ioan-Augustin Guriță,

Pagini de istorie bisericească mai puțin cunoscute din primii ani ai stăpânirii austriece în nordul Moldovei


Miercuri, 11 septembrie 2019 – Mănăstirea Putna

Alexandru Pascal,

Cu privire la moștenirea manuscrisă a copistului moldovean Teodor Marișescul de la Mănăstirea Neamț


Elena Firea,

Sfinți, icoane și politică. Tensiuni diplomatice moldo-ruse în jurul unor icoane de secol XVII

Anna Eliseeva,

Deux Anthologies de chant du monastère de Putna: nouvelles découvertes dans les archives du Musée d’Etat d’Histoire de Moscou


Ierod. Avraam Bugu,

Sunt Cuviosul Teodosie de la Maniava și monahul Teodosie Zotica una și aceeași persoană?

Ierod. Timotei Tiron,

Un meșter argintar din secolul al XVIII-lea: monahul Rafail de la Putna


Protos. Dosoftei Dijmărescu,

O scrisoare a ieroschimonahului Sila: omul sfânt care arată dreptatea și aduce pacea


*

Alessandro Flavio Dumitrașcu,

Noi izvoare privitoare la exportul de cereale ale Țărilor Române în secolul al XV-lea


Mihai Gicoveanu,

Pârcălabii de Neamț din vremea lui Ștefan cel Mare. Conexiuni genealogice

Emil Dragnev,

Frescele de la Sf. Gheorghe din Hârlău și cea de-a doua fază a picturii murale din Moldova lui Ștefan cel Mare


Alexandru Pascal,

Scrisoarea marii cneaghine a Moscovei Elena Stefanovna (Voloșanca) către tatăl ei, voievodul Moldovei Ștefan al III-lea (cel Mare): noi aspecte de cercetare

Mihai Anatolii Ciobanu,

Un hronograf târziu, Ștefan cel Mare și Bogdan Lăpușneanu


Alexandru Molcosean,

Dimensiunile personalității lui Ștefan cel Mare reflectate în manualele școlare de istorie din Republica Moldova (1990–2013)


PUBLICAȚII

lansate