Colocviile Putnei

ediția a XXIV-a3–4 septembrie 2020, Mănăstirea Putna

 

Joi, 3 septembrie

 

Parastas pentru ctitorii Mănăstirii Putna la 551 ani de la sfințire

„Cu o floare și o lumânare” la mormântul istoricului Dumitru Nastase

Deschiderea lucrărilor

 

Prima sesiune de comunicări istorice

Ștefan Andreescu,

Papa Inocențiu VIII și cruciada

Mihai Anatolii Ciobanu,
O ceașcă de la Ștefan voievod, domnul Țării Moldovei, la Petersburg

Andrei Mirea,
Invazia de lăcuste în timpul campaniei otomane din Moldova în 1476

Ștefan S. Gorovei,
Clopotele lui Ștefan cel Mare

Sesiunea de comunicări muzicologice

Svetlana Kujumdzieva,

The Significance of The Putna Music School In The History of Orthodox Church Music

Maria Alexandru,
St John Koukouzeles in the kalophonic repertory of the Music School of the Holy Monastery Putna

Yevgeniya Ignatenko,
Greek Chants in the Moldavian Manuscripts of the 16th century and in the Ukrainian-Belarusian Heirmologia of the late 16th–18th centuries

Hierodeacon Avraam Bugu,
A metrical approach to the Middle Byzantine notation

Gregory Myers,
The Kastoria 8 Asmatikon – A Middle Byzantine Enigma 

Dimosthenis Spanoudakis,
Understanding the Old through the New and vice versa. Aspects of the relation between Old and New notation.

Vineri, 4 septembrie

 

A doua sesiune de comunicări istorice

Vlad Bedros,

„Cu giulgiu curat și cu miresme…”: notă despre iconografia Punerii în mormânt în pictura din Moldova

Emil Dragnev,
Programul iconografic al bisericii Sf. Nicolae din Rădăuți. Menologul în vremea lui Ștefan cel Mare

Andrei Dumitrescu,
„Stătut-a împărăteasa de-a dreapta ta”: iconografia Deisis imperial în Moldova, la sfârșitul secolului al XV-lea

Olimpia Mitric,
Regăsirea icoanei dăruită de patriarhul Ioachim al V-lea al Antiohiei episcopului Gheorghe Movilă

Olena Sergij (Kyiv), Bohdan Berezenko (Kyiv), Vera Tchentsova (Paris),
De Suceava à Kiev : les pérégrinations de la « croix de Théophane »

Alexandru Pascal,
Particularitățile gloselor româno-chirilice din „Pravila bisericească” de la Arad

A treia sesiune de comunicări istorice

Ieromonah Iustin Taban,

Braniștea mănăstirii Putna în anii 1502, 1647 și 1790. O abordare cartografică comparativă

Ierod. Timotei Tiron, Protos. Dosoftei Dijmărescu,
Antimisele din colecția Mănăstirii Putna

Monah Alexie Cojocaru,
O condică de oaspeți a Mănăstirii Putna din anii 1911-1912

Alice Isabella Sullivan,
Lada de sacristie de la Putna: detalii iconografice, tehnice și stilistice

Protos. Dosoftei Dijmărescu, Iulian Tomeac,
Ieromonahul Pimen Zainea stareț (1958-1961) și ghid (1964-1975) la Mănăstirea Putna

Masă Rotundă: „Exhighisiri și transcrieri ale muzicii bizantine”

Maria Alexandru

O trecere în revistă a metodelor și abordărilor de transcriere a cântării bizantine


Ierodiacon Avraam Bugu
Studiu de caz. O exhighisire pe scurt a două tipuri de cântări din Antologhioanele de la Putna: Psalmii: Μακάριος Ανήρ și Δοῦλοι Κύριον. Troparul Învierii al lui Eustatie

Discuții – Intervenții ale participanților la Masa Rotundă în legătură cu problema transcrierii muzicii bizantine, din perspectiva propriei experiențe și expertize muzicologice și practice

Studiu comun și comentarii privind tehnica și arta exhighisirii lungi în mathema “’Απόλαυε τῶν θαυμάτων σου”, în cinstea Sfântului Dimitrie din Tesalonic, din manuscrisele de la Mănăstirea Putna și din alte surse 

Perspective în cercetarea problemelor transcrierii cântărilor bizantine

Închiderea lucrărilor

PUBLICAȚII

lansate