Colocviile Putnei

ediția a XXVI-a2–3 septembrie 2021, Mănăstirea Putna


Joi, 2 septembrie

 
9.00 – 9.20 Cuvânt de întâmpinare al Arhim. Melchisedec Velnic; prezentarea ultimelor publicații ale Centrului „Ștefan cel Mare”
 
9.20 –  12.55
 
Ierod. Timotei Tiron,
Paraclisele Mănăstirii Putna. Câteva observații
 
Ioan-Augustin Guriță,
Misail Chisăliță, egumen al Putnei și episcop de Rădăuți. Contribuții biografice
 
Protos. Iustin Taban,
Fuga Mitropolitului Antonie Putneanul în Rusia și caterisirea lui (1739). O reevaluare istorică și canonică

11.20 – 11.35 Pauză 
 
Ștefan S. Gorovei,
Două contribuții la istoria Mitropolitului Iacov Putneanul
 
Mihai-Bogdan Atanasiu,
Un document inedit despre deschiderea mormintelor de la Mănăstirea Putna (1856)
 
16.00 – 20.15 
 
Monah Alexie Cojocaru,
Apelative, epitete și titluri atribuite lui Ștefan cel Mare în documentele Serbării de la Putna din anul 1871
 
Protos. Dosoftei Dijmărescu,
Daruri și cuvinte la Serbarea de la Putna 1871 – forme noi, conținuturi vechi
 
Augustin Mureșan,
Steagul junelor române din Crișana dăruit la Serbarea de la Putna, în anul 1871
 
18.00 – 18.15 Pauză 

Dragoș Olaru,
Un personaj important al Serbării de la Putna din 1871: Emanuel Logothety. Schiță biografică
 
Liviu Papuc, Olga Iordache,
Serbarea de la Putna – câteva insistențe asupra unor „mărunțișuri”
 
Protos. Dosoftei Dijmărescu,
Dosarul 3/1900 din Arhiva Mănăstirii Putna – Starețul Teofil Patraș, Serbarea de la Putna din 1904 și începutul Primului Război Mondial

Vineri, 3 septembrie

9.00 –  12.35

Ștefan Andreescu,
Valahii și Valahia în memoriile lui Konstantin Mihailovic de Ostrovica
 
Eduard Rusu,
Muzica în Moldova lui Ștefan cel Mare. Certitudini și ipoteze
 
Maria Magdalena Székely,
Din nou despre campania lui Bogdan al III-lea în Polonia (1509)
 
11.00 – 11.15 Pauză 

Ivan Biliarsky, Elena Firea,
De la Târnovo la Iași: peregrinările moaștelor Sfintei Parascheva și semnificația lor politică
 
Mihai Anatolii Ciobanu,
Daruri pentru țar de la Vasile Lupu

16.00 – 20.30

Alexandru Pascal,
Despre o Psaltire (din anii 1552–1561/1564–1568) de la Mănăstirea Putna
 
Olimpia Mitric,
Arhiva Mănăstirii Sucevița

Sora Georgiana Diaconița,
Colecția de peceți a Mănăstirii Dragomirna – simbol al continuității religioase în Bucovina secolului al XIX-lea
 
18.00 – 18.15 Pauză

Emil Dragnev,
Ciclul „Faptelor Arhanghelului Mihail” în pronaosul bisericii Sf. Nicolae din Rădăuți
 
Alice Isabella Sullivan,
Danii moldovenești și Mănăstirea Sf. Ecaterina de la Sinai
 
Ștefan S. Gorovei,
Istorii paralele? „Strategii” de cercetare și de comunicare
 
20.15 – 20.30 Închiderea lucrărilor

 


PUBLICAȚII

lansate