Colocviile Putnei

ediția a XXVIII-a23 februarie 2023, Mănăstirea Putna

 

9:30 – 13:15

 

Andrei Pogăciaș (București), Cătălin Drăghici (București),

Armata Măriei Sale. Încercare de reconstituire grafică a soldaților lui Ștefan cel Mare


Maria Magdalena Székely (Iași),

Din nou despre însemnele doamnei Maria Asanina Paleologhina. O abordare istoriografică (II)


Mihai-Florin Hasan (Cluj-Napoca),

Antropotoponimia din Moldova de la primele acte de cancelarie păstrate până la 1504

 


Miroslav Mai-Boroda (Cernigov),

Two Moldavian Manuscript from the Collection of the Chernihiv Historical Museum


Yevgeniya Ignatenko(Kiev),

The Works of Evstatie, the Precentor of Putna, in Ukrainian and Belarusian Musical Manuscripts


Eduard Rusu (Iași),

Instrumentele muzicale din pictura bisericii Învierea Domnului a Mănăstirii Sucevița


Ștefan S. Gorovei (Iași),

Contribuții „mărunte” la istoria Mănăstirii Dragomirna (II)

 

16:30 – 19:45 


Vlad Bedros (București),

Iconografia Tăierii împrejur în pictura moldovenească de la sfârșitul secolului al XV-lea


Monah Alexie Cojocaru (Mănăstirea Putna), Arhim. Dosoftei Dijmărescu (Mănăstirea Putna),

Protocolul poruncilor către Mănăstirea Putna. Volumul I, perioada 1785–1809


Ioan-Augustin Guriță (Iași),

Crâmpeie de istorie putneană. Câteva contribuții

 


Protos. Timotei Tiron (Mănăstirea Putna),

Parohia Putna în secolul al XIX-lea


Augustin Mureșan (Arad),

Un steag al orașului Vaslui la Serbarea de la Putna, din anul 1871


Arhim. Dosoftei Dijmărescu (Mănăstirea Putna), Monah Alexie Cojocaru (Mănăstirea Putna),

Mănăstirea Putna în perioada starețului Demostene Tebeica (1952–1956). Documente din arhiva mănăstirii


PUBLICAȚII

lansate