Colocviile Putnei

ediția I10 martie 2005, Iași


Petre Ș. Năsturel,

Steagul „de luptă” al lui Ștefan cel Mare: prapur bisericesc ori poală de icoană?

 

Constantin Crăescu,

Vitejii lui Ștefan cel Mare

 

Lucian-Valeriu Lefter,

Boieri și „domenii” în ținutul Vaslui înainte și în vremea lui Ștefan cel Mare

 

Mircea Ciubotaru,

O problemă de demografie istorică de la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare

 

Andrei Pippidi,

Lucruri noi despre Ștefan cel Mare

 

Maria Magdalena Székely, Ștefan S. Gorovei,

Călugărirea lui Ștefan cel Mare. De la temeiurile ipotezei la realitatea istorică


*


Ovidiu Cristea,

Ștefan cel Mare în sursele venețiene: câteva considerații

 

Ștefan Andreescu,

Ștefan cel Mare al Moldovei și Zaccaria Ghizolfi, seniorul din Matrega: câteva note despre relațiile lor

 

Ștefan S. Gorovei,

Feudele ardelene ale lui Ștefan cel Mare. Observații pe marginea izvoarelor

 

Liviu Pilat,

Biserică și Putere în Moldova în a doua jumătate a secolului XV

 

Maria Magdalena Székely,

Gesturile puterii la Ștefan cel Mare

 

Voica Maria Pușcașu,

Ctitorii Dobrovățului. Înrudiri posibile