Analele Putnei

I, 2005, 1


„I, 2005, 1”

Liviu Pilat

Cultul Sfintei Cruci în vremea lui Ștefan cel Mare


Maria Magdalena Székely

Ștefan cel Mare și cultul Sfintei Cruci


Ștefan S. Gorovei

Un dar pierdut și posibila lui semnificație


Petre Ș. Năsturel

Steagul „de luptă” al lui Ștefan cel Mare: prapur bisericesc ori poală de icoană?


Constantin Crăescu

Vitejii lui Ștefan cel Mare


Lucian-Valeriu Lefter

Boieri și „domenii” în ținutul Vaslui înainte și în vremea lui Ștefan cel Mare


Mircea Ciubotaru

O problemă de demografie istorică de la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare


Andrei Pippidi

Lucruri noi despre Ștefan cel Mare


Maria Magdalena Székely, Ștefan S. Gorovei

Călugărirea lui Ștefan cel Mare. De la temeiurile ipotezei la realitatea istorică


Ovidiu Cristea

Ștefan cel Mare în sursele venețiene: câteva considerații


Ștefan Andreescu

Ștefan cel Mare al Moldovei și Zaccaria Ghizolfi, seniorul din Matrega: câteva note despre relațiile lor


Ștefan S. Gorovei

Feudele ardelene ale lui Ștefan cel Mare. Observații pe marginea izvoarelor


Liviu Pilat

Biserică și Putere în Moldova în a doua jumătate a secolului XV


Maria Magdalena Székely

Gesturile puterii la Ștefan cel Mare

Numărul cuprinde comunicările de la prima ediție a Colocviilor Putnei, desfășurată la Iași în primăvara anului 2005.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.