Analele Putnei

III, 2007, 1


„III, 2007, 1”

Voica Maria Pușcașu
Paralelisme neîntâmplătoare

Bogdan-Petru Maleon
Preoții de mir și marile așezăminte monahale moldovenești din secolul al XV-lea. Studiu de caz: Mănăstirea Putna

Mihai-Bogdan Atanasiu
Ilie Cantacuzino, ctitorul bisericii de la Sihăstria Putnei

Ștefan S. Gorovei
Ultimii ctitori ai clopotului Buga de la Mănăstirea Putna (1818)

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu
Egumeni ai Mănăstirii Putna din secolele XVIII–XX. Chipuri și morminte

Ștefan S. Gorovei
Un ieromonah din Putna la Mitropolia din București (1676–1677)

Lucian-Valeriu Lefter
Evloghie dascălul și fiul său, Gheorghe, traducători și copiști pentru Mănăstirea Putna

Tudor-Radu Tiron
Un vechi odor al Sfintei Mănăstiri Putna. Note pe marginea folosirii monogramelor și a „semnelor geometrice” în emblematica și heraldica medievală românească

Maria Magdalena Székely
Manuscrise răzlețite din scriptoriul și biblioteca Mănăstirii Putna

Monah Alexie Cojocaru
Cărțile de oaspeți ale Putnei. Între istorie și eternitate

Liviu Papuc
Pelerinajele la Putna în perioada interbelică (1918–1925) – mijloc de întărire a unității naționale. Ecouri din presă

Numărul cuprinde comunicările de la a treia ediție a Colocviilor Putnei, desfășurată la Mănăstirea Putna în zilele de 9–11 iulie 2006.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.