Analele Putnei

III, 2007, 2


„III, 2007, 2”

Arhimandrit Melchisedec Velnic
Un odor regăsit: cununa moaștelor Sfântului Simeon de la Muntele Minunat (1463)

Maria Magdalena Székely
Taina mormântului de la Mirăuți. Un indiciu spre dezlegare

Ștefan S. Gorovei
Informație, propagandă, mistificare: scrisoarea din 25 ianuarie 1475

Ovidiu Cristea
Portrete paralele: Filip cel Bun și Ștefan cel Mare

Bogdan-Petru Maleon
Veniturile mitropoliei și episcopiilor moldovenești în vremea lui Ștefan cel Mare. Proveniență și modalități de colectare

Liviu Pilat
Începutul domniei lui Ștefan cel Mare și activitatea franciscanilor observanți în Moldova

Ștefan S. Gorovei
Amintirea lui Ștefan cel Mare la Colomeea

Ștefan S. Gorovei
Cronologii controversate în istoria lui Ștefan cel Mare. Observații asupra izvoarelor

Liviu Pilat
Respublica Christiana și Moldova (1471–1474)

Valentina Pelin (†)
Manuscrise din domnia lui Ștefan cel Mare (I)

Numărul cuprinde comunicările celei de a patra ediții a Colocviilor Putnei, desfășurate la Iași în 15 martie 2007.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.