Analele Putnei

IV, 2008, 1


„IV, 2008, 1”

Ștefan S. Gorovei
Umbra lui Dragoș. La Putna

Petre Ș. Năsturel
O datină bizantină: vălurile bisericești din veșminte domnești și boierești

Monah Alexie Cojocaru
Mărturii documentare privind patrimoniul religios al Mănăstirii Putna în perioada 1775–1918 (I)

Șerban Papacostea
Politica externă a lui Ștefan cel Mare: opțiunea polonă (1459–1472)

Nagy Pienaru, Ștefan Andreescu
Sfidarea lui Mehmed Cuceritorul de către Uzun Hassan. Un izvor inedit

Ovidiu Cristea
Declanșarea războiului, victorii și intrări triumfale în Moldova lui Ștefan cel Mare: evenimente, reprezentări, interpretări

Liviu Pilat
De la Liov la Colomeea. Observații privind ceremonialul depunerii omagiului de către domnii moldoveni

Lucian-Valeriu Lefter
Moștenirea celor dintâi sfetnici ai lui Ștefan cel Mare
 
Florin Marinescu, Petronel Zahariuc
Noi documente de la Ștefan cel Mare și de la înaintașii săi

Ivan Biliarsky
Două manuscrise moldovenești din colecția Mănăstirii Schimbarea la Față de lângă Veliko Târnovo

Ieromonah Dosoftei Dijmărescu
Două manuscrise de la Schitul Mare (Maniava) aflate la Mănăstirea Putna

Ieromonah Marcu Petcu
Ștefan cel Mare într-o viziune poporană la 1871–1873

Ilona Czamańska
Descendenți ai lui Ștefan cel Mare în familia Wiśniowiecki. Câteva noutăți

Maria Magdalena Székely
Bogdan al III-lea – note de antropologie politică

Ștefan S. Gorovei
Contribuții pentru istoria domniei lui Bogdan al III-lea

Numărul cuprinde comunicările de la a cincea ediție a Colocviilor Putnei, desfășurată la Mănăstirea Putna în 2–5 septembrie 2007.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.