Analele Putnei

IX, 2013, 1


„IX, 2013, 1”

Ștefan S. Gorovei
Trei cercetători ai istoriei lui Ștefan cel Mare

Marian Coman, Ovidiu Cristea
O scrisoare pierdută. Ștefan cel Mare și boierii de margine ai Țării Românești

Liviu Pilat
Misiunea lui Jan Ossolinski și problema Țării de Jos la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare

Lucian-Valeriu Lefter, Tudor-Radu Tiron
Boierii lui Ștefan cel Mare. Conexiuni genealogice și moșteniri heraldice

Marius Diaconescu
Contribuții la datarea donației Ciceului și Cetății de Baltă lui Ștefan cel Mare

Ștefan Andreescu
Ștefan „cel Bătrân” în cronica lui Giacomo di Pietro Luccari

Ovidiu Cristea
Pregătirea comemorării lui Ștefan cel Mare în 1954 potrivit unor documente ale Partidului Muncitoresc Român

Jonathan Eagles
Ștefan cel Mare și naționalismul: Domnitorul ca etno-simbol

Maria Magdalena Székely
Ștefan cel Mare și Mănăstirea Bistrița

Mihai-Bogdan Atanasiu
Un monah putnean din Țara de Jos: Dionisie Hudici

Ioan-Augustin Guriță
Mitropolitul Gavriil Callimachi și Mănăstirea Putna

Monah Alexie Cojocaru
Egumenii Mănăstirii Putna. Contribuții

Liviu Papuc
Arhimandritul Teofil Patraș – portret „en miettes”

Monah Iustin Taban
Optsprezece ani de viață a Putnei în documente de arhivă (1900–1918)

Monah Ieremia Berbec
Arhiepiscopul Victorin Ursache al Americii (1912–2001)

Arhimandrit Melchisedec Velnic
Efectele Decretului 410/1959 privitor la viața monahală asupra mănăstirilor din regiunea Suceava

Margarita Kuyumdzhieva
Câteva observații despre Moise ca model biblic de conducător și Viața lui Moise în frescele de la Mănăstirea Sucevița

Adrian Andrei Rusu
O cahlă de la Baia și complicatele ei mesaje decorative

Nagy Pienaru
Cronica otomană „Tarih-i Sultan Bayezid” (T.K.S.M., Fond Revan 1272)

Ștefan S. Gorovei
Legende, mituri și povești în istoria Mănăstirii Putna

Numărul conține comunicările de la a XII-a ediție a Colocviilor Putnei, organizată la Mănăstirea Putna în zilele de 11–14 iulie 2012.

Revista Analele Putnei are propriul site, cu detalii pentru fiecare ediție tipărită și indexul lucrărilor fiecărui autor.

CITEȘTE MAI MULT pe site-ul revistei.